“Hulpcentra 112/100” worden “Noodcentrales 112”.

De benaming “Hulpcentra 100/112” (HC100/112) stamt uit een ver verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden. De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan deze centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrales 112 (NC 112)”.

 

De laatste jaren stijgt het aantal oproepen naar 112  en neemt het aantal oproepen naar 100 gevoelig en systematisch af. De toevoeging 100 behouden in de naam van de centra die instaan voor dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp kan verwarring scheppen en dus is het beter om dit weg te laten.

In de achtergrond blijft het nummer 100 wel nog actief en als je dit nummer belt, zal je nog altijd in de noodcentrale 112 terecht komen.

Bij het aannemen van een oproep zullen de operatoren dus niet langer zeggen “Hulpcentrum 100. Ambulance en brandweer.” maar zullen ze opnemen met “Noodcentrale 112. Ambulance en brandweer.”

 

Driedaagse PortEx2018-rampenoefening focust op beveiliging van en terroristische dreiging in Antwerpse haven

Van dinsdag 15 mei tot en met donderdag 17 mei 2018 organiseerden de Provinciale Dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen een multidisciplinaire noodplanoefening in samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende interventiediensten, de havenautoriteiten en tal van andere partners.
Multidisciplinaire provinciale terro-oefening
PortEx2018 was een multidisciplinaire, operationele terrein- en beleidsoefening die afrekende met een gewelddadig incident aan boord van een schip in de haven en een terroristische dreiging. Tijdens de eerste dag van de oefening lag de nadruk op informatiegaring en -deling. Op 16 mei, de tweede oefendag, stond een provinciale coördinatieoefening op het programma in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Voorafgaand aan deze tafeloefening vergaderden de Nationale Autoriteit Maritieme Beveiliging (NAMB) en het Lokaal Comité Maritieme Beveiliging (LCMB).  Op donderdag 17 mei volgde dan een operationele inzetoefening aan boord van een mijnenjager van Defensie op de Schelde (ten noorden van het Brits monument) waarbij de hulp- en interventiediensten ook effectief ter plaatse uitrukten.Samenwerking tussen verschillende (veiligheids)partners 
Aan de PortEx2018-oefening namen heel wat partners en disciplines deel waaronder de Brandweer Zone Antwerpen, de Hulpverleningszone (HVZ) Waasland, de Maritime Incident Response Group (MIRG), de FOD Volksgezondheid, de federale en lokale politiediensten, de Civiele Bescherming, Defensie (Militair Commando Provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen), Federale diensten van de gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Antwerpen, de FOD Mobiliteit, het Crisiscentrum, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de Staatsveiligheid (VSSE), stad Antwerpen, de gemeente Beveren, de Dienst Scheepvaartbegeleiding, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de Veiligheidsregio Zeeland, North Sea Ports. Bijkomend verleenden een aantal bedrijven in de haven zoals PSA-MPET, Total en Exxon hun medewerking aan de oefening.

Regelmatig oefenen is een goede voorbereiding op noodsituaties

De PortEx2018-oefening werd voorbereid door een multidisciplinair planningsteam en zette in op vier algemene oefendoelen. Op de eerste plaats kwamen daarbij de International Ship and Port Facility Security (ISPS) en de maritieme beveiliging uitgebreid aan bod. Beide hebben tot doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. Op de tweede plaats stond de afstemming  tussen de verschillende KB’s Noodplanning (2006), Terro (2016) en de bijbehorende Wet en het KB Maritieme beveiliging (2007) centraal. Ten derde oefenden de verschillende overlegorganen (noodplanning, maritieme beveiliging, inlichtingendiensten,…) hun interne coördinatie en samenwerking. Tot slot stelde PortEx2018 de deelnemers in staat om de onderlinge bevoegdheden en communicatie tussen België en Nederland in te oefenen en nauwkeuriger op elkaar af te stemmen. Binnenkort volgt een grondige evaluatie van de PortEx2018-oefening door alle deelnemers. Dit alles zal ertoe bijdragen dat de verschillende disciplines n de toekomst nog beter voorbereid zijn bij eventuele incidenten of rampen.

 

Gouverneur Cathy Berx: ‘Vaak oefenen is de enige manier om als overheid goed voorbereid te zijn op noodsituaties en rampen. De uitwerking van een gevarieerd en zeer uitdagend oefenbeleid is een kerntaak bij uitstek van mijn Dienst Noodplanning.  Even cruciaal als het oefenen zelf, is de goede opvolging ervan.  Een grondige en kritische evaluatie van wat goed en voor verbetering vatbaar is, laat toe om onze nood- en interventieplannen met kennis van zaken bij te sturen. Geregeld oefenen draagt ertoe bij dat mensen elkaar goed leren kennen en vertrouwen. Dat is nodig voor een goede coördinatie, samenwerking en afstemming tussen de verschillende hulpdiensten en externe partners. De uitmuntende driedaagse PortEx2018-oefening met een terroristische dreiging in de haven als complex scenario, bevestigde dit.

Bron: Kabinet van de Gouverneur Antwerpen

Archieffoto © Ben Jacobs

 

Politie kan voortvluchtige drugscrimineel oppakken.

Gisteren, dinsdag 15 mei, kon de politie een drugscrimineel oppakken in Merksem. De verdachte werd al gedurende een lange tijd gezocht. Hij was al eens bij verstek veroordeeld tot 7 jaar cel. Het was een politieman die niet in dienst was, die de verdachte had opgemerkt. Nu zit de man van 28 jaar achter de tralies.

 

Een alert lid van de arrestatie-eenheid had de voortvluchtige opgemerkt in een broodjeszaak in Merksem. De politieman was op dat ogenblik niet aan het werk. Omdat de verdachte gekend staat als vluchtgevaarlijk en ook een bekwaam kickbokser is, riep hij de hulp in van zijn collega’s van het SRT, het Snelle Respons Team.

 

Achtervolging te voet

Toen de verdachte de broodjeszaak verliet en de politie zag, sloeg hij onmiddellijk op de vlucht. De politie ging uiteraard meteen achter hem aan. Na een korte achtervolging te voet kon betrokkene worden ingerekend en overgebracht naar de gevangenis.

 

Drugscrimineel met celstraf van 7 jaar

Uit een onderzoek dat eerder al door de Antwerpse lokale recherche drugs gevoerd werd, bleek dat de man een belangrijke, trekkende rol had in een criminele organisatie die instond voor de verkoop van cocaïne in Antwerpen. Hij was ook betrokken bij de invoer van een onderschepte lading van 124 kilogram cocaïne via de haven van Rotterdam. De verdachte werd voor deze feiten eerder al bij verstek veroordeeld tot een zware celstraf van 7 jaar.

 

 

Herdenkingsmoment ‘Onze Vergeten Helden’

 
Vandaag hielden burgemeester Bart De Wever, schepen Caroline Bastiaens, schepen Claude Marinower, gouverneur Cathy Berx en districtsvoorzitter van Ekeren Koen Palinckx (als voorzitter de Raad van Bestuur van het War Heritage Institute) een herdenkingsmoment in het Schoonselhof om het project ‘Onze Vergeten Helden’ in de kijker te plaatsen. Het War Heritage Institute wil met dit project de Belgische gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdenken wiens lichaam is overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaatsen. Doel is alle gerepatrieerde graven te identificeren, te markeren en op gepaste wijze te herdenken. Het project wordt symbolisch gelanceerd in één gemeente per provincie met gerepatrieerde graven.

 

Gesneuvelden WO I

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een tot dan ongezien aantal slachtoffers, vooral militairen. Bij benadering 41.000 Belgische militairen sneuvelden voor het vaderland. Hiervan liggen de meesten begraven op een Belgische militaire begraafplaats of op één van de Belgische militaire ereperken. Ongeveer 9000 gesneuvelde militairen werden na de oorlog op vraag van de familie gerepatrieerd naar hun respectievelijke woonplaats.

 

Het aspect van de gesneuvelde geliefden dicht bij zich te hebben, was een belangrijk element in het verwerkingsproces. In grotere gemeenten werden de gerepatrieerde graven vaak samengebracht op een gemeentelijk ereperk. In de kleinere gemeenten werden ze meestal begraven tussen de burgergraven. In tegenstelling tot de graven op militaire begraafplaatsen, hebben deze gerepatrieerde graven geen beschermd statuut en in de loop der jaren zijn er al veel verdwenen.

 

‘Onze Vergeten Helden’

Het War Heritage Institute (WHI) lanceert het project ‘Onze Vergeten Helden’ om aandacht te vragen voor alle gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog en alle gerepatrieerde graven te identificeren, te markeren en op gepaste wijze te herdenken. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel nog 6000 gerepatrieerde gesneuvelden een graf hebben op gemeentelijke begraafplaatsen over heel het land.

 

Ten laatste op 11 november 2018 wil het instituut alle bestaande gerepatrieerde graven geïnventariseerd te hebben. Daarvoor organiseren ze een systematische bevraging van gemeenten en heemkundige kringen. De 600 afdelingen van de Nationale Strijdersbond van België/Fédération Nationale des Combattants de Belgique werken hieraan actief mee.

 

Daarnaast wenst het WHI de graven van deze ‘vergeten’ gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog te erkennen door hun gerepatrieerde graven fysiek te markeren met een uniform bordje, dat aan de gemeenten gratis ter beschikking gesteld wordt. Vandaag kregen gouverneur Cathy Berx, burgemeester Bart De Wever en schepen Caroline Bastiaens uit handen van Koen Palinckx, de voorzitter Raad van van Bestuur van het War Heritage Institute, symbolisch de eerste Antwerpse plaatjes overhandigd. Deze eerste plaatjes werden tijdens een plechtigheid aangebracht op het graf van Felix en Edmond Van der Stucken op de stedelijke begraafplaats Schoonselhof in  Wilrijk.

 

Een laatste aspect is het herinneren en herdenken. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk mensen actief bij dit project te bedenken. Daarom wordt voorgesteld aan individuen, gemeenten, scholen of vaderlandslievende verenigingen om ook symbolisch het peterschap over een graf op te nemen. Alle info daarover staat op de website www.wardeadregister.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

In Antwerpen nemen alvast 3 klassen van Vrije Basisschool De Ark het peterschap over een graf op, wat wil zeggen dat ze erop zullen toezien dat het graf schoongemaakt en onderhouden wordt. Schepen Claude Marinower overhandigde hen het certificaat van peterschap. De stad Antwerpen werkte samen met het Vredescentrum om deze klassen te contacteren.

53 nieuwe inspecteurs voor Antwerpen na succesvolle wervingscampagne.

Met de slogan Wij hebben jou nodig brengt Lokale Politie Antwerpen de wervingscampagne nog elke dag onder de aandacht. Maandag 14 mei was er een nieuw hoogtepunt: 53 kersverse inspecteurs kregen hun diploma overhandigd. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, Burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters woonden de proclamatie bij.

De groep van 53 nieuwe inspecteurs begon een jaar geleden aan de opleiding nadat politiezone Antwerpen een eigen rekruteringscampagne had opgezet. Het zijn de eerste twee klassen die uitsluitend samengesteld zijn met wie zich inschreef na de eigen werving en selectie van het Antwerpse korps.
LPA