Vandaag, vrijdag 10 maart, komen de ambulancediensten binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) in protest naar aanleiding van het gebrek aan (financiële) middelen binnen de sector. Voor vele private  diensten, kruisverenigingen en brandweerdiensten actief binnen 112 staat het water immers aan de lippen door de bestaande onderfinanciering.

Een kwalitatieve dienstverlening voor de burger in nood komt hierdoor mogelijks in het gedrang.

De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (Belgambu) en Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) organiseren vandaag actie om hun noden hoog op de agenda te plaatsen. Dit door met tientallen ziekenwagens te verzamelen aan het kabinet van minister De Block.

De minister zal een delegatie ontvangen waarna er – vanwege de ambulancediensten – een eisenpakket zal overhandigt worden.

Van zodra een burger in (medische) nood het noodnummer 112 belt, zal de noodcentrale de ziekenwagen uitsturen die daar het snelst ter plaatse kan zijn. De patiënt ontvangt voor dit medisch transport een factuur volgens een tarief vastgelegd in een KB van 1995. De patiënt ontvangt vanwege de ziekteverzekering een tussenkomst van 50% in de kosten, de andere helft is ten laste van de patiënt zelf.

Dit forfaitair factuurbedrag is vandaag nog bijzonder laag (63,36 € voor de eerste 10km) en zou alle kosten van de ambulancedienst moeten dekken: brandstof, verzorgingsmateriaal, twee opgeleide HV-ambulanciers die 24/7 permanentie dekken, slijtage wagen, …

Uiteraard zijn deze bedragen te laag om deze daadwerkelijke kost te compenseren!

Bovendien ontvangt de ambulancedienst niet voor elke inzet een vergoeding:

Er is geen vergoeding als de ziekenwagen uitrukt voor een persoon met een verzorging ter plaatse (dus geen transport naar het ziekenhuis), een patiënt overlijdt alsnog na een poging tot reanimatie maar waarbij het medisch team zich – terecht – gedurende een uur ten volle heeft gegeven.

Een logisch gevolg is dat meerdere ambulancediensten dan ook hun activiteiten stop zetten, zoals recentelijk de Brandweer van Antwerpen dit deed.

De overblijvende ambulancediensten proberen nu te redden wat er nog te redden valt.

Ambulancediensten ontvangen sinds 2012 een jaarlijkse subsidie van 15.000€ per standplaats wat slechts een druppel op een hete plaat bleek te zijn.

Dankzij de inzet van minister De Block werd deze toelage in 2016 bijgesteld tot 38.250€.

Een grondige herfinanciering is dus op vrij korte termijn nodig wil de burger in nood in de toekomst nog een ziekenwagen aan de deur krijgen…

Verslag:  © Yves Verhaert

Bron: www.belgambu.be