Provinciaal CVO Toekomstonderwijs en Lokale Politie Antwerpen slaan de handen in elkaar

Sinds 2016 schreven 1 868 kandidaten zich in voor een job van inspecteur bij de Antwerpse politie. 113 startten ondertussen aan de opleiding. In oktober komen daar nog 56 aspiranten bij. Om anderen nog beter klaar te stomen voor de strikte selectieprocedure slaan het provinciaal CVO Toekomstonderwijs en Lokale Politie Antwerpen de handen in elkaar. Vanaf dit schooljaar kan je, naast de voortrajecten van politie, een voorbereidende opleiding starten in het volwassenenonderwijs. Naast de voorbereiding voor het gesprek met de selectiecommissie, schaaft de opleiding je redeneervermogen en het gebruik van het Nederlands bij om een goed verslag te kunnen opstellen.

Wie politieman of – vrouw wil worden in dit land, volgt in België nog steeds een atypisch parcours: eerst ga je solliciteren en pas na dat je aangeworven bent zorgt de werkgever voor je opleiding en een plaats binnen een korps. Om te starten als politie-inspecteur, moet je slagen voor een aantal selectieproeven: cognitieve vaardigheidsproef, sportproef, persoonlijkheidsonderzoek, selectiecommissie en medische geschiktheidsproef. Alhoewel er heel wat mensen een job bij de politie wel zien zitten, geraken sommigen niet door deze eerste selectieproeven: “We vinden het bijzonder jammer om heel wat kandidaten al meteen te ontgoochelen”, zegt Sven Lommaert van Lokale Politie Antwerpen.”De opleiding is specifiek gericht op politiehandelingen en wetgeving. We gaan ervan uit dat je al voldoende basiskennis hebt opgedaan in het middelbaar of in hogere studies. Het is spijtig dat sommige kandidaten die veel potentieel hebben om een goede inspecteur te worden niet slagen in de selectieprocedure.”

Volwassenonderwijs vergroot de kans op een job bij de politie

In samenspraak met het Antwerpse politiekorps wil het provinciaal Toekomstonderwijs daar nu op inspelen “Bij het volwassenenonderwijs is het ons doel om mensen een vorming te geven waarbij ze daarna meer kans hebben om aan het werk te kunnen.” zegt gedeputeerde Inga Verhaert. “De motivaties van onze cursisten zijn allerlei: sommigen hebben een moeilijker traject gehad in het middelbaar waardoor ze nog niet voldoende bagage hebben, anderen gaan voor een volledige carrièreswitch en kunnen een voortraject gebruiken om zich in te werken in de materie. Voor beide doelgroepen is een voorbereidende opleiding richting een job bij de politie zeker aan te raden. Het verhoogt hun kansen aanzienlijk om te slagen tijdens de verschillende proeven.” De opleiding startte begin oktober en vindt ’s avonds plaats in CVO Toekomstonderwijs op de campus PIVA in Antwerpen. Van 20 februari tot 28 juni start er een nieuwe reeks.

Hervorming politieopleiding

“Bij Campus Vesta werken we samen met de lokale politie van Antwerpen om toekomstige agenten voor te bereiden op de context van een grootstad. Met deze vooropleiding bieden we meer mensen de kans om aan de slag te gaan bij de politie, zonder dat de lat omlaag moet. Integendeel, wij stellen hoge eisen aan onze studenten, dankzij deze vooropleiding ben ik er van overtuigd dat nog meer mensen aan deze hoge eisen zullen kunnen voldoen. Bovendien is het belangrijk dat mensen die een carrière bij de politie ambiëren weten waar ze aan beginnen. Vanuit Campus Vesta juichen we dit voortraject dan ook toe.”, aldus gedeputeerde Bruno Peeters.

PRAKTISCHE INFO
Interesse in een toekomst bij de politie? Verhoog je slaagkansen!

Interesse in een toekomst bij de politie? Verhoog je kans op slagen en bereid je voor op de selectieproeven via CVO Toekomstonderwijs. Om aan de slag te gaan als politie-inspecteur, moet je slagen voor een aantal selectieproeven: cognitieve vaardigheidsproef, sportproef, persoonlijkheidsonderzoek, medische geschiktheidsproef en selectiecommissie. In samenwerking met de Lokale Politie Antwerpen start CVO Toekomstonderwijs in oktober 2017 een opleidingstraject voor toekomstige politie-inspecteurs. Via deze opleiding kan je je voorbereiden op de cognitieve vaardigheidsproef en het gesprek met de selectiecommissie. De eerste lessen zijn gestart op 3 oktober. Voor meer informatie of inschrijving voor de opleiding van 20 februari tot 28 juni kan je terecht bij Annemie Baeyens, annemie.baeyens@toekomstonderwijs.be, telefoon 03 825 78 78.

Waar:
CVO Toekomstonderwijs, Campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen

Meer info:
http://www.toekomstonderwijs.be/nieuw-voorbereiding-selectieproeven-politie-inspecteur/

Bron: Provincie Antwerpen

Archieffoto