ZNA start met kwaliteitsmetingen op lange termijn

 

Om de patiënttevredenheid na te gaan en het eigen werk te evalueren, startte de dienst Orthopedie van ZNA Middelheim recent met een pilootproject: patiënten vullen voor en na hun knieoperatie een eenvoudige vragenlijst in om zo het herstelproces in kaart te brengen.

 

Tijdens de testfase, die duurde van maart tot en met augustus, werden patiënten die een knieprothese kregen bij het project betrokken. Ze ontvingen vragenlijsten die peilden naar de medische effectiviteit van de zorg. Met andere woorden: de resultaten geven weer hoe de patiënt zijn gezondheid beleeft door het meten van onder meer pijnbeleving, zelfzorg, levenskwaliteit en tevredenheid.

 

Zes weken voor de operatie ontvingen de patiënten een mail met een vragenlijst en zes weken na de operatie nog eens. Bedoeling is om de patiënten tot 10 jaar na de ingreep op vaste tijdstippen te bevragen. Een dergelijke langdurige opvolging helpt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de kwaliteit en de tevredenheid over de operatie.

“Zo’n 100 patiënten vulden de vragenlijst online in. Dat is 67% van de beoogde doelgroep”, zegt dr. Peter Mertens.

Respondenten loggen online in op een aangemaakt account en vullen daar de vragenlijst in. Er is ook een handige app beschikbaar voor Apple en Android waarmee patiënten 1 of meerdere vragen kunnen beantwoorden. “Om meer mensen te bereiken, denkt de dienst Orthopedie na over andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de enquête laten invullen op een tablet tijdens de raadpleging,” vertelt dr. Mertens.

 

De gegevens van de vragenlijsten worden verzameld met Meplis Care Monitor, software voor zorgopvolging en -coördinatie van de Belgische onderneming Meplis NV. De data die het programma verzamelt, worden uitstekend beveiligd en worden niet gedeeld met derde partijen. ZNA verwerkt de gegevens verder intern via een beleidsinformatie- systeem (datawarehouse).

Een uitbreiding van de metingen staat in de steigers: voor heupprothesen, voetchirurgie en schouderchirurgie zijn er concrete plannen. Ook een uitbreiding naar andere ZNA-ziekenhuizen en disciplines behoort tot de nabije toekomst.

ZNA stelt kwaliteit en zorg voorop en wil die continu bijsturen en verbeteren. “De Dienst Orthopedie van ZNA Middelheim wil de kwaliteit van zorg meten en de resultaten hiervan gebruiken om patiënten de allerbeste behandeling en zorg te blijven geven. We moeten hierin een pioniersrol opnemen”, besluiten dr. Peter Mertens en dr. Michael Maes.