Begin deze maand trok een kleine afvaardiging van Brandweer Zone Rand, Post Borsbeek naar hun Portugese collega’s in Castro Daire om ze daar hun kerstgeschenk te overhandigen. Lokaal Commandant, Kapitein Patrick De Raedt en Brandweerman Olivier Knockaert brachten hun vroegere “Wagen 4” naar daar om er een tweede leven te leiden.

 

De voormalige “Wagen 4” van Borsbeek zal in Castro Daire ingezet worden als bluswagen voor woning- en autobranden, en technisch hulpverleningsvoertuig. De Portugese collega’s zijn enorm dankbaar voor deze wagen, aangezien zij hun eerste uitruk voor brand in een woning of een voertuig tot nu toe deden met een pick-up en een bosbrandwagen. Door de schenking van dit voertuig zullen de Portugese collega’s niet alleen geholpen zijn, maar kunnen zij ook  een betere dienstverlening naar de bevolking van Castro Daire aanbieden.

Bij het vroegtijdig kerstdiner met de “Bombeiros Voluntario Castro Daire” werd het voertuig officieel overhandigd.

 

Sinds een vijftal jaar gaat Brandweerman Knockaert samen met enkele collega’s van Zone Waasland, Post Kruibeke vrijwillig tijdens de bosbrandperiode in de zomermaanden naar Portugal om er de collega’s bij te staan. Zo ontstond daar op een dag tussen pot en pint het idee om een VZW op te richten met als doel materiële ondersteuning te bieden aan de Portugese collega’s en stages te organiseren om de Portugese “Fire & Rescue experience” te kunnen ervaren.  Dit werd de VZW Gear-Up-Safety. Met de inkomsten ingericht door de activiteiten van de VZW kopen zij nieuw materiaal voor de brandweer van Castro Daire.

 

 

http://www.gear-up-safety.be