AZ Heilige Familie Rumst en de Sint-Jozefkliniek Bornem/Willebroek werken vanaf 1 januari 2018 onder één juridische structuur: vzw AZ Rivierenland. Bij de overheid werd een fusieplan ingediend om tegen 1 januari 2019 als één erkend ziekenhuis te functioneren.

 

De fusie vloeit voort uit de intensieve samenwerking die al enige tijd bestaat tussen beide ziekenhuizen. Het startte met de gezamenlijke uitbating van de MRI in mei 2016. Een half jaar later ondertekende men een intentieverklaring tot samenwerking in een regionaal ziekenhuisnetwerk.

 

Door deze fusie kan men samen een betere zorg garanderen, meer specialisaties aanbieden en middelen efficiënter inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld verscheidene diensten nog niet of onvoldoende aanwezig in onze zorgregio “Rivierenland”: een palliatieve eenheid, een pediatrie, een paramedisch interventieteam (PIT) voor dringende hulp in Klein-Brabant, psychogeriatrie,… Deze structurele samenwerking komt dus de patiënten uit de regio Rupelstreek, Klein-Brabant en Vaartland ten goede.

 

De fusie voorziet in een verdere ontwikkeling van de drie campussen omwille van hun specifieke ligging. Twee hiervan blijven acute ziekenhuizen: de campus Rumst en Bornem met elk een dienst spoedgevallen en een dienst intensieve zorgen. De campus Willebroek wordt omgebouwd tot een volwaardig dagziekenhuis voor chirurgie, inwendige geneeskunde en geriatrie.