Het brandweerkorps van Mol (HVZ Kempen) werd opgeroepen voor een vermoeden van schouwbrand in de Kapellestraat te Mol. Dankzij de snelle reactie van de bewoonster werd erger voorkomen. Er was gelukkig enkel sprake van een stevige rookontwikkeling. Van zodra de brandweer de oorzaak – een oude kolenstoof – wegnam was het ergste dan ook voorbij. Bij nazicht van de schouw zelf bleek deze ook nog ernstig met roet aangeladen te zijn. Mogelijks waren er zelfs enkele losse bakstenen in de schouw terecht gekomen. De resterende losse stenen werden dan ook preventief verwijderd. Na grondig ventileren konden de bewoners, een oudere dame en haar dochter, de woonst terug betreden.

Verslag en foto’s – © Yves Verhaert (112Antwerpen.com)