Bij een zware brand zondagmorgen in een magazijn in Sint-Lenaarts ( Brecht) is er veel schade ontstaan.

Bij Backx putboringen ontstond de brand vroeg in de ochtend.
De oorzaak is nog steeds onbekend, wel was er zware rookontwikkeling die hinder gaf tot aan de E19 autosnelweg.
Een brandweerman raakte lichtgekwetst bij de bluswerken.

De burgemeester kwam ter plaatse en kondigde de Operationele Fase af, hierdoor kwam ook de gezondheidsinspecteur en rampencoördinator ter plaatse.

Uiteindelijk was er ook een grote inzet van de ganse brandweerzone voor aanvoer van water vanuit het nabijgelegen kanaal en met watertankwagens.

Backx zelf had op het nabijgelegen terrein 3 grondwaterputten waaruit ook bluswater kon worden opgepompt, hierdoor was de brand na 2uur blussen onder controle.

Er was even twijfel of er asbestpanelen zouden geraakt zijn.

De brandweer riep hierop in om stofmaskers te dragen aan de interventieleden en om in de buurt uit voorzorg ramen en deuren te sluiten.

© tekst + foto’s  BENJAMIN LEMBRECHTS