Sinds 1 juni 2018 vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA één associatieve dienst voor de ziekenhuisgroepering GZA – ZNA. Zij zijn daarbij de eerste dienst die binnen de samenwerking geïntegreerd samenwerken. De dienst pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal om een diagnose te stellen en zo verdere behandeling te bepalen. Het centraal labo en het secretariaat zijn gevestigd op de site ZNA Middelheim. Daarnaast zijn er drie activiteitencentra met continue permanentie door een labomedewerker en een patholoog.

 

Vanaf 1 juni 2018 werken de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA geïntegreerd samen. De hoofdactiviteiten, zoals het centraal labo en het secretariaat, werden gecentraliseerd op de site van ZNA Middelheim. De meeste labomedewerkers en pathologen van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus zijn dan ook sinds 1 juni aan de slag in het labo pathologische anatomie op campus Middelheim. Wouter De Ploey, CEO ZNA benadrukt daarbij de respectvolle en gelijkwaardige manier van samenwerken tussen de twee ziekenhuisorganisaties: “GZA en ZNA zijn twee gelijkwaardige partners binnen ons samenwerkingsverband en dat uit zich ook naar onze medewerkers toe. Medewerkers en artsen krijgen de kans om hun identiteit binnen deze geïntegreerde samenwerking te bewaren.”

Naast het centraal labo op site ZNA Middelheim zijn er nog drie activiteitencentra waar stalen geregistreerd en voorbereid worden. Na die voorbereiding worden de stalen voor verder onderzoek overgebracht naar het centraal labo. De drie activiteitencentra pathologische anatomie bevinden zich op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius en ZNA Jan Palfijn. De overige ziekenhuiscampussen, waar geen activiteitencentrum werd geïnstalleerd, brengen hun stalen integraal over naar het centraal labo voor verder onderzoek.

Activiteitsverhoging en ruimte voor innovatie

Het nieuwe geïntegreerde laboratorium pathologische anatomie brengt een activiteitsverhoging met zich mee. Enerzijds doordat de 21 medewerkers en 7 pathologen van GZA Ziekenhuizen hun krachten bundelen met de 19 medewerkers en 9 pathologen van ZNA. Samen zijn zij jaarlijks goed voor het verwerken van bijna 50 000 biopsies, 20 000 cytologische onderzoeken en 60 autopsies. Anderzijds door het toonaangevende en innovatieve karakter van deze integratie. De centralisatie van de twee laboratoria leidt tot een verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. “Door deze integratie krijgen we meer ruimte voor subspecialisatie en innovatie, waardoor we ons naar externe partijen kunnen profileren als referentiecentrum”, duidt Willeke Dijkhoffz, algemeen directeur GZA Ziekenhuizen.

De integratie van de laboratoria voor pathologische anatomie was het eerste gecentraliseerde project binnen de samenwerking tussen GZA en ZNA. Momenteel werken beide ziekenhuisorganisaties verder aan de ontwikkeling van een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier en een gedeelde toekomststrategie voor de dienst apotheek.