De Stad Gent ondertekent een intentieverklaring die onderzoek naar de ontwikkeling van een prototype ‘ambulance-drone’ mogelijk maakt.

In het kader van het Europese Smart Cities project ondertekent de Stad Gent, samen met een aantal gespecialiseerde partners, een intentieverklaring om onderzoek mogelijk te maken naar de ontwikkeling van een ambulance-drone. Ondanks een goed georganiseerd systeem van dringende geneeskundige hulpverlening overleeft in België momenteel minder dan 1 op 10 slachtoffers een hartaanval buiten het ziekenhuis. Uit eerder onderzoek blijkt dat drones tijdig een AED (Automatische Externe Defibrillator) en andere levensreddende medicatie naar de patiënt kunnen brengen, wat vele levens kan redden.

 

Een drone kan mensenlevens redden

Plotse cardiale dood door hartstilstand is een van de voornaamste redenen van overlijden wereldwijd. Men kan mogelijk veel levens redden – en de kwaliteit van overleven verbeteren – indien men in staat zou zijn om te defibrilleren binnen de eerste minuten na hartstilstand. Ondanks een goed georganiseerd systeem van dringende geneeskundige hulpverlening in België arriveren de hulpdiensten in slechts 50% van alle interventies binnen de eerste, cruciale minuten.

 

Minder dan 1 op de 10 mensen die in België een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis overleven die. Dat moet dringend beter. Drones zijn snel ter plaatse en kunnen zo mogelijk levens redden, ook in de Gentse regio.”

Prof dr Patrick Van de Voorde, Kliniekhoofd Urgentiegeneeskunde UZ Gent

 

Het gebruik van een ‘ambulance-drone’ met ingebouwde defibrillator, medische ‘gereedschapskist’ en camera zou een aanzienlijke tijdswinst kunnen opleveren. Eerder onderzoek wees uit dat drones er in de meeste gevallen in zouden kunnen slagen om een AED (en andere levensreddende medicatie) naar de patiënt te brengen op minder dan 5 minuten. Bovendien kan de dispatcher van de noodcentrale via de camera volgen wat er gebeurt en de beller beter begeleiden.

 

De weg naar het ontwerp van een eerste prototype

Om het ontwerp van een prototype mogelijk te maken, moet aan meerdere technische en juridische voorwaarden voldaan worden. Deze technische conceptualisatie en prototype-ontwikkeling gaat vooraf aan de effectieve implementatie. Verschillende stakeholders verklaren te willen meewerken aan het primair onderzoekstraject dat zal focussen op de conditionele technische aspecten die nodig zijn alvorens men effectief kan overgaan tot veldtesten met een prototype.

Finaal is de bedoeling om te komen tot een werkbaar prototype dat beantwoordt aan alle operationele vereisten en dus inzetbaar wordt in effectieve veldtesten binnen de bestaande dringende geneeskundige hulpverlening in een duidelijk begrensde regio.

De Stad Gent ondertekent intentieverklaring

Door de intentieverklaring te ondertekenen, steunt de Stad Gent de doelstellingen van het onderzoeksinitiatief naar de ontwikkeling van een prototype ambulance drone. De Stad zal waar mogelijk ondersteuning bieden, maar partners met expertise ter zake nemen de leiding in de ontwikkeling van het prototype. De ondertekening van de intentieverklaring kadert binnen het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, cluster ‘Urban Air Mobility’.

 

De Stad Gent zette eerder al initiatieven op om de overlevingskans bij hartfalen te vergroten. In oktober en november 2017 organiseerden we reanimatieopleidingen in 10 Gentse wijken. Met het onderzoek naar de drone ambulance kan de dringende geneeskundige hulpverlening een hele belangrijke stap zetten. Gent is als ‘slimme stad’ enthousiast om daaraan te kunnen bijdragen.”

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen

 

Partners

De Stad Gent, Spoedgevallen Universitair Ziekenhuis Gent, EMS Dispatch Centre 112 Eastern-Flanders, Universiteit Gent i-Know/ Faculty of Engineering and Architecture, Belgocontrol, Unifly, Euka, Airbus, TomorrowLab, Drone Think Do, European Aviation Safety Agency, BRC Belgian Resuscitation Council en Brandweerzone Centrum.

 

Foto: © Living Tomorrow