Hulpdiensten zijn genoodzaakt om te evolueren en te moderniseren om antwoord te kunnen bieden bij incidenten in een continu veranderende maatschappij. Daarom investeert Brandweer Zone Antwerpen (BZA) niet alleen in modern materiaal en een doorgedreven opleiding voor haar hulpverleners maar ook in onderzoek. De brandweerzone ging dan ook de samenwerking aan met Antwerp Management School (AMS) voor een vierjarig onderzoekstraject. Het AMS is als kennis- en onderzoeksinstituut heel actief in toepassingsgerichte studies naar belangrijke fenomenen in een stedelijke omgeving.

Dit onderzoek is dan ook het allereerste grootschalige, multidisciplinair onderzoek naar “de brandweer van de toekomst”!

Het resultaat van dit onderzoek moet eender welk brandweerkorps in staat stellen om zich voor te bereiden op iedere uitdaging die de snel evoluerende maatschappij met zich meebrengt.

“Als grootste professionele brandweerkorps van het land en dit in een stad met zowel haven als petrochemie en hierdoor met specifieke uitdagingen voor veiligheids- en hulpdiensten, moet Antwerpen voortrekker blijven op het vlak van innovatie!”, aldus burgemeester en zonevoorzitter Bart De Wever.

Met dit onderzoek hoopt Maj. Bert Brugghemans, commandant van BZA, antwoord te krijgen op vragen hoe incidenten effectiever aangepakt kunnen worden. Hoe de samenwerking op interventie met verschillende hulpdiensten nog vlotter kan verlopen maar vooral hoe men de gezondheid en het welzijn van de medewerkers optimaal kan beschermen.

“Het is de eerste maal dat er een dergelijke, grootschalige multidisciplinaire studie over de werking van de brandweer wordt opgezet”, zegt vice-decaan Steven De Haes van AMS. Er zal onderzoek verricht worden door een tiental aparte onderzoeksprojecten zowel op drie niveaus (individueel, korpsniveau en op de brandweer als structuut) maar ook op drie domeinen (leiderschap, ontwerp en bestuur, en technologie en organisatie).

Bij dit onderzoek zal men ook meerdere partners zoals andere hulpverleners, overheden, andere brandweerkorpsen maar ook de havengemeenschap en diverse bedrijven betrekken.

BZA demonstreerde als toemaatje ook haar interventiecontainers die voorzien zijn van specifiek materiaal naargelang de interventie waarvoor ze ingezet worden.

Zo bevat de “milieucontainer” een heel gamma aan materiaal om bv. de rijweg na groot ladingverlies of ongeval snel te reinigen.

Het “gewoon” blussen van een brand volstaat heden niet meer! Men verwacht van de brandweer dat er zo weinig mogelijk nevenschade ontstaat door overvloedig bluswater of rook. Met nieuwe grootdebiet ventilatoren kunnen grote gebouwen maar ook bv. tunnels sneller rookvrij gemaakt worden. Het is uiteraard ook veiliger werken als het blussen kan gecombineerd worden met ventilatie. Een container met een groot aanbod aan diverse ventilatiemiddelen staat hiervoor ter beschikking.

Uit eerdere incidenten, zoals de explosie op de Paardenmarkt in Antwerpen begin dit jaar, blijkt dat “Search and Rescue” duidelijk ook tot het takenpakket van de brandweer hoort. Met het materiaal in de “technische container” is BZA klaar voor incidenten van grotere omvang!

 

 

Verslag   © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Info en foto’s – Brandweer Zone Antwerpen