Op donderdag 5 juli worden in Antwerpen en omgeving omstreeks 12 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest. Op diezelfde dag neemt de stad Antwerpen ook deel aan de nationale test van BE-Alert, het alarmeringssysteem van de federale overheid. In geval van een noodsituatie kan dit systeem snel inwoners verwittigen en instructies geven via sms, telefoon of e-mail. Antwerpenaars die zijn geregistreerd, ontvangen in de loop van de dag een testbericht via e-mail. Wie zich nog wil registreren op BE-Alert, kan dit doen viawww.be-alert.be. Registratie is eenvoudig en gratis.

 

De elektronische sirenes die door Binnenlandse Zaken worden opgesteld in welbepaalde risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven worden dagelijks op hun gebruiksklaarheid getest. Dat gebeurt door middel van stille testen. Ze zijn niet hoorbaar voor de bevolking.

 

Elke eerste donderdag van ieder trimester worden er ook luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. In 2018 zijn er nog luide testen op 5 juli en 4 oktober. Op het ogenblik van de test zal de sirene een alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Daarna melden de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald. Bewoners hoeven dus niet ongerust te zijn als ze donderdag 5 juli deze alarmsignalen horen.

 

Wie vragen over de testen heeft, kan tot en met vrijdag 6 juli, tussen 9 en 16 uur, terecht op het gratis nummer 0800 94 113. Eventuele vragen of reacties naar aanleiding van de sireneproevenkunnen ook steeds bezorgd worden aan alerte@ibz.fgov.be.

 

Sirenenetwerk stopt eind 2018

Eind dit jaar houdt het sirenenetwerk op te bestaan. Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt slechts één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen te hebben. Naast deze sirenes zijn er andere kanalen om de bevolking te alarmeren bij een noodsituatie. Eén van deze kanalen is via een telefonische oproep, sms of e-mail door middel van het systeem BE-Alert. Bijkomende informatie over het alarmeringsnet van Binnenlandse Zaken kan u vinden op de site www.crisiscentrum.be.

 

BE-Alert

Sinds vorig jaar kunnen de mensen worden gealarmeerd via het nieuwe alarmeringsplatform BE-Alert. Bij een noodsituatie (een grote brand, een overstroming, een stroomonderbreking,… ) stuurt BE-Alert automatisch berichten uit. U krijgt die als u bent ingeschreven en de noodsituatie een impact op u heeft. Zo krijgt u snel de juiste informatie en instructies over wat u moet doen. U kan berichten ontvangen via sms, e-mail of een gesproken bericht. Voor een efficiënte alarmering via BE-Alert is het van groot belang dat u zich registreert op de website www.be-alert.be.

 

Sirenetest op 5 juli 2018: locaties

In Antwerpen zullen de sirenes loeien bij:

·         ABC Sociale woningen, Reinaartlaan 12 (Linkeroever)

·         PIVA, Desguinlei 244

·         Hogere Zeevaartschool, Campus Noordkasteel Oost 6

·         Provinciale Verkeerseenheid, d’Herbouvillekaai 9

·         Politie, Antwerpsebaan (Berendrecht)

·         Pyloon, Leugenberg (Ekeren)

·         OLV van Lourdesinstituut, Alfons Jeurissenstraat 13 (Ekeren)

·         Total Raffinaderij, Scheldelaan 16

·         Vopak Terminal Eurotank, Industrieweg 16 – Haven 399

·         Vormingscentrum Noord (seinhuis) blok 9, Noorderlaan

·         Indaver, Poldervlietweg

·         Vopak Terminal ACS, Scheldelaan 410

·         NV Vollers

·         LBC, Leon Bonnetweg 28

·         Solvay, Scheldelaan 480

·         New Holland, Wilmarsdonksteenweg 32

·         ABT, Nieuwe Westweg

·         Opel Belgium (Powerplant), Noorderlaan 401

·         HesseNoordNatie, Scheldelaan 601

·         HesseNoordNatie, Treurenberg 1-9

·         Sobelgra, Zandvoort 2 – Haven 350

·         HesseNoordNatie, Delwaidedok 700-714 – Kaai 913

·         Esso, Haven 447 – Polderdijkweg

·         Vollers Belgium/Capella, Kaaien 218-220

·         het vormingsstation Noord 9 aan de Noorderlaan 630

·         het vormingsstation Noord blok 10 aan de Noorderlaan 630

·         Douane en accijnzen, Kattendijkdok Oostkaai 22 A 1

·         Northern Manuport, Mulhouselaan Zuid

·         Belgian Refining Corporation, Scheldelaan 490

·         Monsanto Europe, Scheldelaan 460

·         Degussa Antwerpen, Frans Tijsmanstunnel West

·         Politieschool POTVA (Blok E), Noorderlaan 500

·         Total, Scheldelaan 4

·         Umicore Precious Metals, A. Greinerstraat 14 (Hoboken)

·         ZNA Hoge Beuken, Cdt. Weynsstraat 165, 2660 Hoboken

·         Stelplaats De Lijn, Putsebaan 204 (Zandvliet)

·         Voetbalterrein, Armenstraatje (Zandvliet)

·         Basisschool Noordland, Begijnhoeve 6 (Zandvliet)

·         Brandweer, Sint-Jacobsmarkt 58 – 60