Brandweer Zone Rand blikte op donderdag terug op haar derde werkingsjaar. Op 1 januari
2015 vormden 21 gemeenten samen Brandweer Zone Rand. Sindsdien werkt de organisatie aan een
zonale brandweer die de best mogelijke hulpverlening aan haar burgers biedt.
Tijdens het zonefeest viert Brandweer Zone Rand haar ereleden en wordt het nieuwe materieel
feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van de burgemeesters. Het feest bracht meer dan 100
brandweermannen uit de regio samen.

 

Meer dan 400 jaar dienst
De ereleden die gevierd werden, waaronder de voormalig commandant van de brandweerpost in
Essen, hadden samen meer dan 400 jaar dienst. Zij hebben in hun jaren veel zien veranderen bij de
brandweer: de uitrusting, het materieel en de laatste jaren van hun carrière ook de zonevorming. De
twee ereleden uit Schilde maakten zelf de opstart van hun brandweerpost mee. Zij zijn de eerste
ereleden uit de brandweerpost Schilde, die in 2017 haar 25-jarige bestaan vierde.
De zoneraad kan eervol ontslag verlenen als een brandweerman meer dan 20 jaar in dienst is. Voor
dat jarenlange engagement kregen de ereleden een medaille opgespeld door hun burgemeester. De
partners van de ereleden kregen een bloemetje om hen te bedanken voor hun jarenlange steun.

 

Modern, multifunctioneel en uniform materieel
Om de hulpverlening nog te verbeteren, investeert Brandweer Zone Rand fors in haar materieel. In
totaal beschikken de brandweerposten in de zone over 195 voertuigen en containers. Tijdens het
zonefeest werden de laatste nieuwe voertuigen voorgesteld en ingehuldigd door de zonevoorzitter
en waarnemend zonecommandant. Samen zijn deze wagens goed voor een investering van
3.481.000 euro in de veiligheid in de regio.
“Als burgemeester wil je het beste voor je burgers. Daarom investeren we weloverwogen in de
brandweerzorg in onze gemeenten. Brandweer Zone Rand levert de juiste inspanningen om adequaat
te kunnen reageren op verschillende risico’s en moderne hulpverlening te bieden.” zegt
zonevoorzitter Bart Seldeslachts.

 

De brandweerzone kocht 5 multifunctionele autopompen voor de posten Borsbeek, Edegem,
Kontich, Schilde en Sint-Job. De post Wuustwezel kreeg vanwege het grondgebied een 4×4
autopomp. De 6 autopompen zijn ingericht met de standaard zonale bepakking voor brand,
bevrijding en incidenten met gevaarlijke stoffen. Zo kunnen brandweermannen uit één post ook
makkelijk overweg met het materieel van een andere brandweerpost. Dat is nodig omdat
brandweerposten op het terrein vaak moeten samenwerken. Tijdens de grote industriebranden in
Wommelgem, Kapellen en Brecht werden telkens ploegen uit meerdere posten ingezet en werd het
zonaal tankwagentransport opgestart.

Tankwagens kunnen meer water ter plaatse brengen dan een autopomp. In de post Edegem nam
Brandweer Zone Rand een nieuwe tankwagen van 8000 liter in gebruik die ook volledig uitgerust is
voor het reinigen van het wegdek. Er kan al rijdend detergent of water op het wegdek gespoten
worden.

 

Ook voor de natuurgebieden in de zone werden tankwagens aankocht. Deze wagens zijn identiek
aan de 3 bostankwagens die eerder al in gebruik werden genomen. De 4×4 tankwagens hebben een
autoprotectiesysteem: sproeiers zorgen voor waternevel op cruciale onderdelen van het voertuig, en
door een lamp op het dak wordt aandacht van de luchtsteun getrokken. Die maatregelen worden
getroffen omdat het vuurfront van een natuurbrand snel kan veranderen. Zo biedt Brandweer Zone
Rand ook aan haar manschappen de beste bescherming.
“Nog veel belangrijker dan ons materieel, zijn onze manschappen. Daar ligt de kracht van de
brandweerzone. Omdat we voor meer dan 90% uit brandweervrijwilligers bestaan, kunnen we veel
mensen oproepen als dat nodig is.” zegt waarnemend zonecommandant kapitein Katrien De Maeyer.
“Tijdens de storm in februari waren op het drukste moment 300 brandweermannen en 80 voertuigen
tegelijkertijd op de baan om mensen uit de nood te helpen.”

 

Meer personeel
In 2017 en 2018 wierf Brandweer Zone Rand 46 vrijwillige brandweermannen(m/v), 3
beroepsonderofficieren en 4 beroepsofficieren aan. Er kwamen ook 8 nieuwe ambulanciers bij en
het middenkader werd versterkt door de bevordering van 10 sergeanten.
Ook het administratieve team van de brandweerzone werd versterkt. Omdat verwacht wordt dat het
ondersteunende team nog zal groeien, verhuisde het zonaal kantoor in april naar kantoorruimte op
de Campus Coppens in Brasschaat. De oppervlakte van het kantoor werd meer dan verviervoudigd
zodat er ruimte is voor flexplekken en meerdere vergaderruimten.

 

Zweten om te leren
De nieuwe rekruten volgen nu de twee jaar durende opleiding tot brandweerman. Ook daarna
oefenen de manschappen van Brandweer Zone Rand vaak: minstens één keer per maand. Dit jaar
krijgt iedere brandweerman de “brandweerman in nood” opleiding. Daar leren brandweermensen
hoe ze zich in veiligheid kunnen brengen als het misloopt. Brandweer Zone Rand leidde een dertigtal
zonale instructeurs op die in één jaar tijd de opleiding geven aan alle 815 collega brandweermannen
uit de zone.
Alle manschappen krijgen in 2018 ook een opleiding “trauma emergency care”. Daar leren de
brandweermannen hoe ze een groot aantal zwaargewonden bij een explosie of treinramp snel
kunnen helpen. De opleiding kwam er in het kader van terreur, maar binnen Brandweer Zone Rand
ligt de nadruk op risico’s eigen aan de regio, zoals industrie, de snelwegen en de hogesnelheidslijn.

 

Interzonale samenwerking
De brandweerhervorming maakt niet alleen een doorgedreven samenwerking tussen
brandweerposten mogelijk, maar vergemakkelijkt ook interzonale samenwerking. Brandweer Zone
Rand tekende in 2017 een intentieverklaring met Brandweer Zone Antwerpen, waarin beide partijen
de intentie aangeven om samen te werken aan o.a. de restdekking bij grootschalige incidenten,
wateroverlast en tankwagentransport.

 

 

Brandweer Zone Rand won samen met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) ook de E-Gov
Award “Samenwerking” voor het project “Cartografie voor Natuurbranden”. Het project werd in het
leven geroepen na de grote brand op de Kalmthoutse Heide in 2011.

Daar bleek dat het bestaande kaartmateriaal niet voldeed. Daarom ontwikkelde het NGI een kaart voor hulpverleners die alle informatie van bestaande kaarten samenbrengt.
Brandweer Zone Rand blikt terug op een druk jaar, waarin aan de brandweerorganisatie is gewerkt
door gemotiveerde mensen. Drie jaar na de brandweerhervorming is er vanzelfsprekend nog veel
werk aan de winkel. Daarom kijkt Brandweer Zone Rand alvast uit naar het zonefeest volgend jaar.
“Ik ben heel blij dat we het afgelopen jaar continu zijn blijven inzetten op onze zonevorming.” zegt
waarnemend zonecommandant kapitein Katrien De Maeyer. “Wij werken aan de grootste fusie van
het Vlaamse brandweerlandschap. Ons personeel mag heel trots zijn op wat wij samen al hebben
bereikt.”

 

B​rand​weer zoekt vrijwilligers!
Na de zomer werft Brandweer Zone Rand nieuwe vrijwilligers aan.
Meer info op www.brandweerzonerand.be/vrijwilligerworden

Brandweer Zone Rand verenigt 20 brandweerposten in 21 gemeenten in de Antwerpse rand. Onze 815
brandweermannen staan elke dag klaar voor 417.000 burgers. Meer dan 90 % procent van hen doet dat
vrijwillig. Brandweer Zone Rand investeert sterk in veiligheid en professionaliteit zodat onze mensen steeds
goed voorbereid naar heel diverse interventies kunnen trekken.

 

www.brandweerzonerand.be
Brandweer Zone Rand bestaat uit de volgende gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem,
Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek,
Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

 

 

Brandweermaterieel ingehuldigd op 12/07/2018

5 multifunctionele autopompen 4×2
Borsbeek, Edegem, Kontich, Schilde en Sint-Job
Mercedes Atego 1529 F 4×2
mei-juni 2018
392.000 EUR/voertuig

 

Dit voertuig voorziet de eerste inzet bij brand, technische hulpverlening en ongevallen
met gevaarlijke stoffen. De wagen biedt plaats aan 6 personen en beschikt over een
uitgebreide uitrusting. Het voertuig is ingericht volgens de zonale standaard bepakking voor
een multifunctionele autopomp. Dat komt de samenwerking bij interventies met verschillende
posten alleen maar ten goede.

Multifunctionele autopomp 4×4
Wuustwezel
Mercedes Atego 1629 AF 4×4
februari 2018
432.000 EUR

 

Dit voertuig voorziet de eerste inzet bij brand, technische hulpverlening en ongevallen
met gevaarlijke stoffen. De wagen biedt plaats aan 6 personen en beschikt over een
uitgebreide uitrusting. Het voertuig is ingericht volgens de zonale standaard bepakking voor
een multifunctionele autopomp. Dat komt de samenwerking bij interventies met verschillende
posten alleen maar ten goede. Vanwege het verzorgingsgebied van de post
Wuustwezel werd geopteerd voor een 4×4 aangedreven voertuig.

Tankwagen 8000 l 4×2
Edegem
Scania G360 LB 4×2 MSZ
oktober 2017
285.000 EUR

 

Deze wagen met cabine voor 3 personen heeft als hoofddoel bluswater aan te voeren
op de plaats van interventie. Hiervoor beschikt het voertuig over een watertank van 8000 l
water en een uitgebreid pakket aan blusmaterieel. Daarnaast is de tankwagen volledig
uitgerust voor het reinigen van het wegdek. Naast absorberende korrels, doeken en een
detergentstraalpijp is er vooraan ook een sproeibalk aanwezig. Dit maakt het mogelijk om al
rijdend detergent of water aan te brengen op het wegdek en zodoende een spoor van
vervuiling efficiënt en veilig aan te pakken.

3 bostankwagens 4000 l 4×4
Essen, Kapellen en Wuustwezel
Renault D14 P4x4 CCF 280 Euro
februari 2018
268.000 EUR/voertuig

 

De bostankwagen is omwille van zijn specifieke eigenschappen een erg belangrijk inzetvoertuig bij
natuurbranden. De 4×4 aandrijving in combinatie met een watertank van 4000 liter met
brandbluspomp en een uitgebreid pakket materieel zorgen er immers voor dat de wagen een
onmisbare ondersteuning biedt in bos- en heidegebieden. Op vlak van eigen veiligheid bezit de
wagen een zogenaamd autoprotectiesysteem dat in geval van nood kan geactiveerd worden. Met
een druk op de knop treedt het systeem in werking: verschillende sproeiers zorgen voor een
waternevel op de cruciale onderdelen van het voertuig. Tegelijk treedt een geluidssignaal in
werking en trekt een wit knipperlicht op het dak de aandacht van de luchtsteun. Deze acties
dienen de bemanning te beschermen als de wagen met manschappen ingesloten zou raken door
het vaak onvoorspelbare karakter van het vuur.

Bron; Brandweerzone Rand

Slået op af Bert De VynckLørdag den 14. juli 2018