Gemeentelijke fase door smeulbrand in Antwerpse haven

In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder.

Zaterdagmorgen werd de brandweer verwittigd van een smeulbrand met nikkelsulfide, in een loods van 6 000 m² aan de Emdenweg, Leopolddok. Van de 5 000 ton product is ongeveer de helft weggevoerd.Omwille van de hoge temperaturen is de brandweer daar mee moeten stoppen.

Het gaat bij deze smeulbrand om kleine vlammen, maar betreft een grote oppervlakte. Vannacht heeft de brandweer in overleg met het betrokken bedrijf en specialisten de verschillende blusopties onderzocht. Momenteel wordt er met water geblust.

Er zijn permanente metingen van de schadelijke stoffen in de lucht. Op basis van deze metingen is beslist tot een evacuatie van zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 km rond de plaats van het incident (het westelijk deel van Luithagen + alles tussen het Leopolddok en ten zuiden van het Churchilldok, inclusief alles rond het 6e Havendok).

Er werden verhoogde waarden gemeten in de directe nabijheid van het incident. Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio worden gestremd, zo is de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in Ekeren, Stabroek en Kapellen. Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt (prikkende ogen of hoest), dan gaat u best op medische controle.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om de brand onder controle te krijgen.

Wie vragen heeft, kan vanaf 7.30 uur terecht op het contactnummer 1771.