Tien jaar geleden ging in de regio West (Antwerpen binnen de Leien + Linkeroever) de wijkwerking van de Antwerpse politie van start. Tien jaar later is de wijkwerking een fundamentele pijler van Politie Antwerpen, met 443 medewerkers. Om hun tienjarige werking te vieren, bezoeken de medewerkers van de verschillende regio’s de komende weken een evenement.

De komende weken viert de wijkwerking van de Antwerpse politie het 10-jarige bestaan van haar werking. Om dit in de verf te zetten, zullen medewerkers van de verschillende regio’s de komende weken aanwezig zijn op verschillende evenementen in de stad. Ze stellen zichzelf voor aan de buurtbewoners en zijn aanspreekbaar voor wie met vragen zit. Ter gelegenheid van het jubileum werd per regio ook een wijkkrant ontwikkeld, waarin de werking en de verwezenlijkingen van de wijkwerking worden toegelicht.

Overzicht evenementen

  • Regio Noord: Ambachtenmarkt Merksem – zondag 2 september
  • Regio West: Liberation Ball – vrijdag 7 september
  • Regio Zuid: Jaarmarkt Hoboken – maandag 17 september
  • Regio Oost: Deurne Koerst – woensdag 19 september
  • Regio City: Reuzenstoet – zaterdag 22 september
  • Regio Centrum: Brederodefeesten – vrijdag 5 oktober

Wijkwerking sinds 2008

Op 1 januari 2008 ging in regio West de totaal vernieuwde wijkwerking van start. Voor het eerst werd de wijk een onafhankelijke poot van de Antwerpse politie, die autonoom werkte, los van ordehandhaving of interventie. De nieuwe wijkteams kregen zo de kans om een band op te bouwen met de bewoners van hun wijk en om problemen in hun regio structureel te bestrijden. Tien jaar later is de wijkwerking een fundamentele pijler van de Antwerpse politie, die een specifieke expertise heeft uitgebouwd. De wijkwerking telt op dit moment 443 medewerkers, verdeeld over 6 regio’s.