De brand die vanochtend ontstond bij Umicore in Hoboken, is onder controle. Omstreeks 16.00 uur was er een nieuwe rookontwikkeling maar ook deze is ondertussen onder controle.

Vanmorgen om 7.30 uur ontstond er brand ter hoogte van een scrubberinstallatie (een eenheid die gassen reinigt vooraleer ze uitgestoten worden) van Umicore in Hoboken. Toen de brand ontstond waren er nog 30 mensen aan het werk. De afdeling werd meteen ontruimd en de werknemers werden in veiligheid gebracht op de site, wat verderop. De betrokken afdeling werd stilgelegd. De andere afdelingen van het bedrijf hielden hun activiteiten aan. 

De hulpdiensten waren snel en massaal ter plaatse. Brandweer Zone Antwerpen kreeg ondersteuning van de collega’s van Brandweerzone Rand, de Civiele Bescherming en de veiligheidsdiensten van het bedrijf zelf. Bij de brand ontstond een sterke rookontwikkeling en geurhinder die ver in de omgeving te merken was.

Omstreeks 11.45 uur was de brand onder controle. Bij de metingen in de ruime omgeving werden geen abnormale waarden gemeten. 

Preventief werden bij de afhandeling van het incident omwonenden geëvacueerd in de onmiddellijke omgeving en opgevangen in een nabij gelegen dienstencentrum. 


De stad Antwerpen besliste om BE-Alert in te schakelen om de inwoners te informeren. In totaal werden ruim 2.500 abonnees die zich reeds inschreven, in de loop van de ochtend gewaarschuwd. Zij ontvingen een sms en een e-mail. In de eerste plaats werden de inwoners van Hoboken verwittigd over het incident en de rookontwikkeling. Ze kregen de raad om onder meer ramen en deuren te sluiten. Toen later ook meldingen binnenkwamen over geurhinder op het Kiel en in Wilrijkse buurten, werden ook deze inwoners gewaarschuwd.

Foto’s © NT-Pictures