Geregeld werd het KCCE ondervraagd over de noodzaak van stuur- en vaartbewijzen om een brandweerboot te besturen. Ogenschijnlijk was er een tegenstelling tussen de Federale en de Regionale wetgevingen.

Daar waar de Regionale wetgeving voorzag in een vrijstelling voor de brandweer bij het besturen van vaartuigen, verbonden aan de dienst, eiste de Federale wetgever een vaarbewijs voor vaartuigen die onder de pleziervaart vielen. Vermits brandweervaartuigen meer dan 20 kilometer per uur kunnen varen, vielen zij onder de verplichting.

Een nieuwe wet van 5 juli 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2018, maakt een einde aan de verwarring.

Artikel 3 §2, 5° stelt dat de wet (waarin bepaald wordt over welk vaar- en of stuurbewijs een bestuurder dient te beschikken), niet van toepassing is op overheidsvaartuigen, waaronder deze van de brandweer.

Het is dus niet noodzakelijk om over een vaar- of stuurbewijs te beschikken om een brandweervaartuig te besturen.