In de afgelopen nacht werden 88 voertuigen en 202 personen gecontroleerd in de omgeving van het Eilandje. De politie had er een grote controleactie opgezet naar aanleiding van vele klachten rond overlast ten gevolge van drugs- en drankmisbruik. Bij de actie werden drugs en verboden wapens in beslag genomen. Er werd ook ruim geverbaliseerd voor verkeersovertredingen. De actie werd opgezet door de wijkwerking West. Onder meer de mobiele eenheid en het hondenteam leverden bijstand.


Drank, drugs, vandalisme en agressie

De focus lag op het voorkomen van vandalisme en agressie dat vaak het gevolg is van drank- en drugsmisbruik. Ook enkele horecazaken binnen de omgeving, in de Grote Pieter Potstraat, werden gecontroleerd tijdens de actie. De actie werd uitgewerkt door de regiowerking. De wijkteams, de wijkonderzoeksteams, het prostitutieteam, het verkeersondersteuningsteam, konden rekenen op de steun van onder andere de mobiele eenheid en het hondenteam. 

 “Deze acties zijn nodig om de leefbaarheid van onze stad veilig te stellen.” zegt burgemeester Bart De Wever. “Het Eilandje is een stadsdeel in volle ontwikkeling, waar we werken aan het evenwicht tussen het bruisende uitgaansleven en de rust voor het stijgend aantal bewoners. We hebben recent nog een nieuw wijkteam voorgesteld, en met deze grootschalige actie maken we duidelijk dat we de buurt van dichtbij opvolgen en dat we er zijn voor de bewoners,” legt burgemeester Bart De Wever verder uit. “Met de controles in het centrum aan de Grote Pieter Potstraat geven we bovendien het signaal dat we geen overlast tolereren.”

Verkeerscontrole

In het eerste deel van de nacht, tussen 23 en 1 uur, werd een grote verkeerscontrolepost opgesteld aan de Oesterstraat. Ondanks het slechte weer werden 88 auto’s gecontroleerd en 78 personen aan een controle onderworpen:

 • Eén bestuurder reed met de auto hoewel zijn rijbewijs ingetrokken was;
 • Twee bestuurders hadden geen gelding rijbewijs op zak;
 • Eén auto was niet geldig verzekerd;
 • Er was één bestuurder die een positieve ademtest aflegde. Zijn rijbewijs werd ingetrokken gedurende 6 uur;
 • 16 keer werd een GAS-pv opgesteld voor onder meer parkeerovertredingen;
 • Er zijn 9 onmiddellijke inningen uitgeschreven omwille van rijden en gsm’en, gordeldracht …
 • Bij verschillende bestuurders werd in totaal 4,1 gram hasj en 2,2 gram cannabis gevonden. De betrokkenen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.

Tegelijk patrouilleerden politieploegen in uniform maar ook anoniem in de omgeving. 

Controle horecazaken

Wat later in de nacht werden er gerichte controles gedaan. Drie horecazaken werden door de politie bezocht. Om die controles gestructureerd en in alle veiligheid te kunnen doen verlopen, werd de Grote Pieter Potstraat afgesloten.

 • 124 personen werden gecontroleerd;
 • Voor de drugs die bij de gecontroleerde personen aangetroffen, werden hoofdzakelijk onmiddellijke minnelijke schikkingen voorgesteld. Het gaat over volgende zaken die in beslag genomen werden:
  • 3,6 gram cocaïne;
  • 7,42 gram cannabis;
  • 1,85  gram speed;
  • 2 xtc-tabletten;
  • 2,1 gram heroïne.
 • Vier personen werden betrapt op zwartwerk;
 • Twee keer werden vaststellingen gedaan inzake rookverbod;
 • Er is één onderzoek gestart omdat een portier mogelijk illegaal aan het werk was;
 • Vier keer werd een verboden wapen aangetroffen. Onder meer een grote dolk en een baseballknuppel;
 • Er zijn zeven personen aangetroffen die illegaal in ons land verblijven;
 • Eén persoon stond geseind met een bevel tot gevangenneming achter zijn naam;
 • In één van de zaken waren 20 personen te veel volgens de richtlijnen rond brandveiligheid.

Aan de controles namen ook de FOD sociale inspectie en de Dienst Vreemdelingenzaken deel.