PZ Vlas, PZ Westkust en private veiligheidsfirma Securitas slaan de handen in elkaar voor een uniek samenwerkingsproject.

De 3 partners kiezen vanaf nu bewust voor een heel nauwe en permanente publiekprivate samenwerking. Private bewakingsagenten zullen de politiekorpsen 24 uur per dag, 7 dagen op 7 ondersteunen in het uitvoeren van gerichte en cruciale taken. Een unicum in ons land.

Concreet takenpakket van de bewakingsagenten

  • Monitoring van de cameranetwerken onder toezicht van de politie.

Op het grondgebied van zowel PZ Vlas als PZ Westkust is een groot netwerk van zowel bewakingscamera’s als ANPR-camera’s actief om al het in- en uitrijdend verkeer te monitoren en nummerplaten te screenen. De
bewakingsagenten zullen de politiemensen dag en nacht bijstaan bij het bekijken van de camerabeelden opdat de politie zoveel mogelijk feiten, of het nu om een fietsdiefstal, een diefstal met geweld of een inbraak in een woonwijk gaat, zou kunnen voorkomen en ophelderen.

  • Call taking

PZ Vlas en PZ Westkust zijn 24 uur op 24 uur telefonisch bereikbaar. Iedereen die belt naar hun lokaal nummer met een administratieve vraag, zal te woord gestaan worden door een private veiligheidsagent, die daarna, indien nodig, doorverbindt met een politiemedewerker. Voor dringende
politiehulp ter plaatste blijven er vanzelfsprekend steeds de noodnummers 101 en 112 om naar te bellen.

  • Onthaal van bezoekers

Een 24 uur op 24 uur fysiek bemand onthaalpunt binnen deze regio is primordiaal en uniek. Na de openingstijden overdag, zal een bewakingsagent instaan voor het fysiek onthaal van bezoekers die zich ’s avonds en ’s nachts aanmelden aan de ingang van het commissariaat.

  • Toezicht houden op het politiecommissariaat

Een politiecommissariaat kan altijd het doelwit vormen in tijden van een verhoogd dreigingsniveau waar politie een target vormt. Zowel de politiemedewerkers als het politiegebouw zelf moeten bijgevolg beschermd worden om zo optimaal mogelijk hun veiligheidsfunctie te kunnen uitoefenen. In en rond beide politiecommissariaten zijn alles samen zo’n 150 camera’s aangebracht die vanuit de dispatching zullen bekeken worden door de bewakingsagenten. Ook het uitvoeren van een toezichtronde op de site van de commissariaten behoort tot de opdrachten. Daarbij zal gecontroleerd worden of de diverse veiligheidszones adequaat zijn afgesloten.

Voordelen en doel van deze unieke samenwerking

  • Focus op politionele kerntaken met voldoende personeel

Korpschef Nicolas PAELINCK: “In 2019 zullen te weinig inspecteurs de schoolbanken verlaten, als korpschefs moeten we dan ook creatief zijn. En net daar kan private bewaking soelaas bieden. Naast het opvangen van personeelstekorten, heeft een samenwerking met de private veiligheid nog andere belangrijke voordelen. We kunnen ons blijvend richten op onze kerntaken en daar draait het allemaal om. Bovendien spreken we ook van een financieel aantrekkelijk kostenplaatje. Ik meen dat duur
betaalde politiemensen moeten ingezet worden voor beschermingstaken en private bewakingsdiensten kunnen ingezet worden voor bewakingsopdrachten. Zo is er een complementariteit. Tevens zien we in Nederland en Frankrijk dat dergelijke samenwerking duidelijk haar vruchten blijkt af te werpen.”

  • Snelle oplossing voor tijdelijke personeelstekorten

Beide politiezones streven steeds naar goed opgeleide mensen om de burgers de beste zorgen en kwaliteit aan te bieden. De korpschefs steunen ten volle de politiemensen die momenteel de opleiding tot een hoger kader volgen. Zij krijgen alle kansen, maar daardoor ontstaan uiteraard op andere diensten tijdelijke tekorten.

  • Uitdagingen op vlak van criminaliteitsbestrijding aangaan

Waarnemend korpschef Filip DEVRIENDT: “We zijn opgetogen over deze nieuwe, unieke samenwerking. Als lokale politiezones hebben wij een pak uitdagingen op het vlak van criminaliteitsbestrijding, zowel op het terrein zelf maar ook steeds meer online en via het internet. Om bepaalde verkeersveiligheids- en criminaliteitsfenomenen systematisch en kordaat aan te pakken, hebben wij alle politiemensen met elk zijn of haar specialiteit nodig. Daarom was het nodig om de samenwerking aan te gaan met Securitas, die dankzij hun expertise op het vlak van bewaking en beveiliging kan instaan voor de eerder vermelde taken en functies in en
rond onze politiegebouwen.”