Sociale fraude via Bulgaarse postbusvennootschap in bejaardenthuiszorg.

Gisteren voerde de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen met bijstand van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten twee huiszoekingen uit in de regio Gent.

Deze huiszoekingen vonden plaats bij een organisatie die over geheel Vlaanderen Bulgaarse verzorgsters tewerkstelt bij bejaarden. De Bulgaarse verzorgsters zijn formeel in dienst bij een Bulgaarse vennootschap en zijn dus ook sociaal verzekerd in Bulgarije. Er zijn echter aanwijzingen dat de Bulgaarse vennootschap in feite vanuit België wordt geleid en dat er dus sprake is van een postbusconstructie. Bijgevolg zouden de Bulgaarse verzorgsters ten onrechte zijn onderworpen aan de Bulgaarse sociale wetgeving. Er bestaan ook vermoedens van economische uitbuiting, waarbij de lonen niet in verhouding staan tot de prijs die de organisatie aanrekent aan zijn klanten.

Tijdens de huiszoekingen werden er documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De zaakvoersters van de organisatie werden ook verhoord. Zij hebben respectievelijk de Bulgaarse en de Nederlandse nationaliteit, maar zijn beiden woonachtig in België.
Gelijktijdig aan de huiszoekingen gingen de sociale inspectiediensten ook over tot verhoor van 9 Bulgaarse verzorgsters, dit op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Zij werden verhoord over hun arbeidsomstandigheden.

Met het onderzoek streeft het arbeidsauditoraat Gent ernaar praktijken van (sociale) fraude in de bejaardenthuiszorg aan te pakken, zoals die vorig jaar in een televisiereportage werden aangekaart (Telefacts, 30 mei 2018).

Onwettige praktijken van sociale dumping leiden immers tot een aantasting van de rechten van de betrokken werknemers, brengen de financiering van de Belgische sociale zekerheid in gedrang en zorgen ten slotte ook voor oneerlijke concurrentie met ondernemingen die wel de sociale wetgeving naleven.