In 2011 startte de PZ Westkust met succes het VIP-project. Afhankelijk van de bril die de burger opzet kreeg het woord VIP een verschillende betekenis. Voor de overlastplegers die controle en toezicht vervelend vinden, was dit een ‘Very Irritating Police’. Voor de burger die zich ergert aan overlast en gediend is met een geïnteresseerde politie de vaak toezicht en controle uitvoert was dit de ‘Very Interested Police

Omdat de politie Westkust nog beter wil voorzien in een optimale dienstverlening naar de burger toe, kreeg het SRT-team (Snelle Respons Team) een nieuwe “look-and-feel”.

Naast de eerder doorgevoerde naamswijziging (voormalige VIP-team*), werd nu ook de uitrusting opnieuw onder de loep genomen. Sinds dit zomerseizoen kregen alle teamleden nieuwe uniformen met bijpassende badge. Een must naar herkenbaarheid toe! Bij bijzondere interventies is het namelijk van groot belang dat collega’s van lokale, federale en Franse politiediensten duidelijk kunnen zien wie al dan niet deel uitmaakt van het SRT-team.

Foto©Myriam Van den Putte

Het specifiek opgeleide SRT-team kan onmiddellijk en accuraat handelen bij gevaarlijke situaties waarbij de veiligheid van de burgers of collega’s in gevaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om zware geweldfeiten, een

Zij kregen hiervoor extra opleiding in onder andere geweldsbeheersing en maken bovendien gebruik van de taser (stroomstootwapen).

Verder staan ze ook in voor specifiek toezicht bij overlastproblemen, patrouilleren ze in inbraakgevoelige wijken, observeren ze winkelstraten en zijn ze actief op de tram. Daarnaast patrouilleren ze op markten en evenementen om gauwdiefstal te ontmoedigen. Ook controles van personen onder voorwaarden (bv. opgelegd huisarrest door magistraten) behoren tot hun takenpakket. Afhankelijk van de opdracht voeren ze deze diensten uit in burgerkledij of in uniform.

Het team patrouilleert tot slot ook samen met de Franse politie, zowel in DE EIGEN ZONE als in Frankrijk. Deze gemengde Franco-Belge patrouilles zijn een grote meerwaarde in het kader van info-uitwisseling en zorgen voor een de-escalatie van incidenten, zeker wanneer er Franse onderdanen bij betrokken zijn.

Voor hun opdrachten gebruiken ze anonieme wagens. Eén van de anonieme wagens waarmee het SRT rijdt, is uitgerust met ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning). De teamleden konden op die manier al heel wat geseinde voertuigen uit het verkeer halenDankzij hun succesverhaal en uitgebreide functionaliteit, zullen vanaf begin volgend jaar nog 4 gedreven individuen het gemotiveerde 11-koppige team versterken. De vacatures staan momenteel open.

Dankzij hun succesverhaal en uitgebreide functionaliteit, zullen vanaf begin volgend jaar nog 4 gedreven individuen het gemotiveerde 11-koppige team versterken. De vacatures staan momenteel open.