Multidisciplinaire oefening Stayin’ Connected inzake terroristische CBRNe-dreigingen en de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologie

No recent image

Dinsdag 26 november 2019 vond op het terrein van de Civiele Bescherming te Brasschaat de oefening Stayin’ Connected plaats. Er werd een terroristisch incident met biologische stoffen gesimuleerd in een fictieve buitenlandse context. De oefening was georganiseerd om de gespecialiseerde capaciteiten voor CBRNe incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven) te trainen op bijzondere omstandigheden, alsook om de onderlinge informatie- en communicatiemogelijkheden te testen.

Het scenario van de oefening was een biologische terroristische dreiging tijdens een fictief winterfestival Connect, waardoor het communicatienetwerk in de regio oververzadigd was. Gespecialiseerde diensten moesten interveniëren om een verdachte locatie te onderzoeken en gepaste acties te ondernemen. Dit bijzondere scenario vroeg om uitgebreide technische tests van gespecialiseerde communicatie- en beeldvormingstechnologie en de ontplooiing van een logistieke Base of Operations.

Voor de oefening werden in totaal 75 personen ingezet van het B-LiFE-Consortium en gespecialiseerde diensten van de Federale Politie, Defensie en de Civiele Bescherming, alsook het CBRNe Expertisecentrum van het Nationaal Crisiscentrum. De specifieke combinatie van gespecialiseerde teams was een primeur voor België. 

Voorts woonden een 50-tal waarnemers en VIP’s de oefening bij om de operationele en beleidsmatige uitdagingen op het vlak van CBRNe en telecommunicatie nader te evalueren. De oefening kon rekenen op de waardevolle inbreng van experten uit België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, de Europese Unie en de NAVO.

Jorn Bronselaer, werkzaam bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid en algemeen coördinator van de oefening: “Met deze oefening wordt voortgebouwd op de oefening BioGarden op 19 juni 2018 op het militair domein in Peutie. Doelstelling was nu om de resultaten van toen te verankeren en de lessons learned verder uit te werken. De oefening is een opportuniteit om samen de interoperabele paraatheid voor complexe situaties te versterken. De procedures, technologieën en systemen worden zo verder geoptimaliseerd via needs-based innovatie voor ontplooiing in het binnen- en buitenland. Bij de debriefing worden werkpunten geïdentificeerd om de training en de integratie verder te verbeteren. Cruciaal is de onderlinge awareness inzake de werkwijzen en expertises van de betrokken actoren te verhogen en deze gezamenlijke oefening werd dan ook sterk geapprecieerd.“ 

De oefening sluit aan op de Europese projecten GIFT (Generic Integrated Forensic Toolbox), H2020-eNotice (European Network of CBRN Training Centers) en ESA/B-LiFE (Biological Light Fieldable Laboratory System. Bij deze oefening was het B-LiFE-Consortium verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie- en situatieanalyse-middelen (via Telecommunication Emergency Node (TEN) dat satellietcommunicatie, TETRA/ASTRID, LTE, WiFi en aardobservatie via Copernicus en GNSS-Galileo integreert).