• 5:51 am
  • donderdag
  • 02/04/2020

Auteur: Louis Van Looy

Journalist- Persfotograaf - Redacteur 112Antwerpen

Gewapende overvaller gevat in Merksem

 

 

Maandagnamiddag kreeg een winkel op de Bredabaan een gewapende overvaller over de vloer. De man stak verschillende alcoholische dranken in zijn zakken. Toen de winkeluitbater hem hierop aansprak, bedreigde hij deze met een mes en vertrok. De man probeerde aanvankelijk een voorbijrijdende auto te stoppen, maar stapte uiteindelijk op een bus en verdween. Bij aankomst van de politie werd een vermoedelijk betrokken bus gecontroleerd, maar de verdachte werd niet aangetroffen. Medewerkers van het prostitutieteam herkenden de man echter van eerdere dossiers. Er werd een huiszoeking uitgevoerd op zijn adres en de verdachte (32) werd ter plaatse gearresteerd. Hij wordt vandaag voorgeleid.Bron: LPA

Archieffoto

Voetganger zwaargewond bij aanrijding in Antwerpen

 

 

In de Abdijstraat is maandagavond een voetganger zwaargewond geraakt bij een aanrijding ter hoogte van de Berendrechtstraat. Een man (23) reed volgens getuigen aan hoge snelheid de Abdijstraat door, waardoor een bestuurder komende uit de Berendrechtstraat niet tijdig voorrang kon verlenen. Beide wagens botsten. De eerste wagen werd door de klap tegen de vitrine van een bakkerij geslingerd. De vitrine raakte hierbij beschadigd. De auto reed door en kwam tot stilstand tegen een geparkeerd voertuig. Het geparkeerde voertuig werd door de impact naar voren geduwd en raakte hierbij een voetganger (37). Deze raakte zwaar gewond door de klap en werd met ernstige verwondingen, doch zonder levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurders van de twee voertuigen raakten niet gekwetst. Het aanrijdende voertuig moest wel getakeld worden.

Bron: LPA

Archieffoto Google Maps

Gehoorverlies moet volgens Antwerpse wetenschappers zo snel mogelijk behandeld worden

 

Cochleair implantaat behoedt ouderen voor dementie

Wetenschappers van het UZA en de Universiteit Antwerpen tonen aan dat een cochleair implantaat slechthorende ouderen kan behoeden voor dementie. “Op latere leeftijd zeggen mensen vaak dat een implantaat geen zin meer heeft, maar ons onderzoek bewijst het tegendeel”, zegt prof. Griet Mertens.

De toenemende vergrijzing leidt tot een toename van leeftijdsgebonden aandoeningen, zoals dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen becijferden recent dat voor het hele Vlaamse Gewest het aantal personen met dementie voor 2018 wordt geschat op 131 818, met een te verwachten stijging van 42,7% tot 188 183 personen tegen 2035.

Als gevolg van de natuurlijke veroudering gaat ons denkvermogen achteruit naarmate we ouder worden. Recent onderzoek toonde reeds aan dat mensen met een normaal gehoor een milde,

leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang vertonen bij het verouderen. Bij mensen met gehoorverlies verloopt die achteruitgang sneller. “Bij ernstig slechthorende ouderen is het risico op dementie vijfmaal groter. Zij kunnen gesprekken moeilijker volgen en krijgen dus minder prikkels binnen,” legt audiologe prof. Griet Mertens uit.

Longitudinale studie

Uit eerder onderzoek bleek reeds dat een ‘gewoon’ hoorapparaat niet alleen het gehoor verbetert, maar ook de versnelde cognitieve achteruitgang tegengaat. Mertens en haar collega’s van het UZA en de Universiteit Antwerpen voerden nu een internationale longitudinale studie uit om het effect van een cochleair implantaat op het denkvermogen bij ernstig slechthorende ouderen in kaart te brengen. Zo’n implantaat is een elektronisch toestelletje dat geluid omzet in elektrische pulsen, die rechtstreeks de gehoorzenuw stimuleren.

“We maten de cognitieve vaardigheden van zeer slechthorende ouderen vóór de implantatie en op specifieke tijdsstippen erna. Uit onze studie blijkt dat de cognitie zich herstelt één jaar na de cochleaire implantatie en dat ze nadien opnieuw het natuurlijke verloop volgt,” legt oorarts prof. Vincent Van Rompaey uit.

Zo vroeg mogelijk behandelen

Het vroegtijdig opsporen van gehoorverlies en het behandelen met hoortoestelletjes of hoorimplantaten is dus niet alleen belangrijk om beter te horen. “Mensen met gehoorverlies geven vaak aan dat ze een hoortoestel zo lang mogelijk willen uitstellen, tot het echt niet anders meer kan”, zegt oorarts prof. Paul Van de Heyning. “Nu we weten dat een implantaat ouderen kan behoeden voor cognitieve achteruitgang en de bijhorende sociale isolatie, is dat een extra reden om een implantaat op hogere leeftijd toch te overwegen.”

Het Belgische onderzoek verschijnt in de gespecialiseerde tijdschriften Otology & Neurotology en Frontiers of Neurosciences.

Meer weten?

Prof. Vincent Van Rompaey (UZA/UAntwerpen): vincent.vanrompaey@uantwerpen.be en 0497 11 00 85.

Facebook

www.facebook.com/UniversitairZiekenhuisAntwerpen

twitter

www.twitter.com/UZAnieuws Account: @UZAnieuws

LinkedIn-Logo-500x500

www.linkedin.com/company/UZA

Foto © UZA

Antwerpen start project voor gebruik van drones

Antwerpen start project voor gebruik van drones

Antwerpen start een proefproject met drones, om hun inzet voor het werk van de stad en de politie uit te testen. Antwerpen tekende vandaag een intentieverklaring en sloot zich daarmee aan bij het Urban Air Mobility-initiatief. Dat is een Europees project dat geleid wordt door Airbus, met partners zoals Eurocontrol en het Europees Agentschap voor de veiligheid en de luchtvaart (EASA). 

Demonstratiestad
Een aantal andere aangesloten steden zijn Genève, Hamburg, Gent, Plovdiv en Brussel. De bedoeling van het initiatief is dat elke stad demonstratieprojecten opzet. Die bestaan uit samenwerkingen van diverse mobiliteitsactoren die concrete oplossingen willen aanreiken voor de stedelijke luchtmobiliteit binnen en tussen steden. Dat moet dan weer leiden tot een reële impact op de mobiliteitsbehoeften in de betrokken steden. Concreet engageert Antwerpen zich door het ondertekenen van een intentieverklaring als officiële demonstratiestad voor de inzet van drones voor civiel gebruik, en andere luchtvaarttechnologieën die ingezet kunnen worden in functie van stedelijke mobiliteit.

Observatietaken politie
De stad Antwerpen heeft de ambitie om het potentieel van drones in een stedelijke context ten volle te benutten. Als startpunt zal onderzocht worden hoe de tuigen voor observatietaken van de lokale politie gebruikt kunnen worden. Stad en politie laten een specifieke autonoom luchtsysteem ontwikkelen dat in real time beelden kan verzenden van over het hele grondgebied. “Dit proefproject past perfect in de voortrekkersrol die Antwerpen heeft op het vlak van innovatieve technologie in Vlaanderen. Drones hebben een enorm potentieel”, zegt burgemeester Bart De Wever. “En niet alleen voor de politie. Dankzij warmtebeelden kan de brandweer beter inschatten welke vuurhaard prioritair moet worden geblust. Een drone kan helpen de verkeersimpact van een ongeval in kaart te brengen om omleidingen efficiënter te organiseren. Tijdens een festival zal een drone hulpdiensten sneller kunnen inschakelen als er bijvoorbeeld iemand flauwvalt. De meerwaarde zal dus groot zijn. Daarom zullen drones onmisbaar worden voor een integraal veiligheidsbeleid en is het een zeer goede zaak dat we hiermee van start gaan.” De Antwerpse universiteiten en hogescholen, het bedrijfsleven en burgers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project. Het project wordt ook ingebed in de Smart City-strategie van Antwerpen. 

Heel wat partners
De haalbaarheid en de implementatie van het proefproject met drones wordt in nauwe samenwerking met institutionele partners zoals Belgocontrol, Eurocontrol en het EASA onderzocht. Andere partners zijn de Brandweer Zone Antwerpen, de FOD Mobiliteit, Belgocontrol, de Federale Politie (luchtsteun), Havenbedrijf Antwerpen NV, imec, Universiteit Antwerpen, Drone Think DO, Droneport, EUKA, Helicus en Unifly. De lijst van mogelijke partners wordt mogelijk nog uitgebreid. In opvolging van de ondertekening van de intentieverklaring wordt in oktober 2018 een officiële kick-off workshop georganiseerd om de projecten verder te concretiseren en nieuwe partners aan te trekken. Meer details met betrekking tot de datum, plaats en inschrijvingen voor die workshop volgen nog op www.antwerpen.be.

HIVSET-studenten volgen HBO5-verpleegkunde in ZNA Joostens: verpleegkunde studeren op de werkvloer.

Deze week begonnen studenten van het HIVSET aan hun opleiding HBO5-verpleegkunde in ZNA Joostens in Zoersel. Op hun eerste schooldag straalden ze van enthousiasme bij het aanschouwen van zo’n bijzondere schoollocatie. ZNA Joostens ligt immers in een park en is voor een deel gehuisvest in een statig kasteeltje. Daarin zijn voor de studenten twee ruimtes ingericht: een leslokaal en een praktijkruimte. ZNA Joostens is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met dementie en bestaat uit een woonzorgcentrum en een ziekenhuisafdeling.

De studenten krijgen les van een beperkt aantal docenten. Door deze kleinschaligheid kunnen docenten en studenten nauw samenwerken. Bovendien kunnen de studenten hun vaardigheden onder begeleiding inoefenen op de verpleegafdeling. De keuze voor ZNA Joostens ligt voor de hand omdat het HIVSET reeds een paar jaar samenwerkt met het woonzorgcentrum. Bovendien vullen de visies van de school en het WZC elkaar perfect aan.

Daniël Leeten, directeur van het HBO5-verpleegkunde, schetst het ontstaan van het CIEZO-concept. “HIVSET is reeds in 2015 gestart met de Centra voor Innovatieve Externe Zorgopleidingen (CIEZO). Een CIEZO representeert een unieke vorm van werkplekleren. Studenten volgen de opleiding HBO5-verpleegkunde in een zorginstelling, voorlopig allemaal woonzorgcentra. Door de kwalitatieve meerwaarde én de positieve feedback van zowel studenten als het werkveld is het CIEZO-concept een groot succes: we bieden al werkplekleren aan in Herentals, Mol, Lille, Hoogstraten en dus nu ook in Zoersel.”

“Het is een win-winsituatie”, pikt Marc Vanheertum van ZNA Joostens in. “Wij bieden ruimte en de nodige praktische ondersteuning, terwijl de studenten ons leren kennen. Dat vergroot de kans dat ze ooit bij ons willen werken. Verpleegkundige is een knelpuntberoep, dus we kunnen altijd goede medewerkers gebruiken.”

Tenslotte geeft Geert Froyen, coördinator van het CIEZO-Zoersel, nog een belangrijke opmerking mee: “Het is trouwens niet omdat onze studenten les volgen in het WZC Joostens dat we hen enkel opleiden tot geriatrische verpleegkundigen. Met het diploma dat ze behalen kunnen ze overal terecht.”

Gemeentelijke fase afgekondigd voor smeulbrand in de Antwerpse haven

Gemeentelijke fase door smeulbrand in Antwerpse haven

In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder.

Zaterdagmorgen werd de brandweer verwittigd van een smeulbrand met nikkelsulfide, in een loods van 6 000 m² aan de Emdenweg, Leopolddok. Van de 5 000 ton product is ongeveer de helft weggevoerd.Omwille van de hoge temperaturen is de brandweer daar mee moeten stoppen.

Het gaat bij deze smeulbrand om kleine vlammen, maar betreft een grote oppervlakte. Vannacht heeft de brandweer in overleg met het betrokken bedrijf en specialisten de verschillende blusopties onderzocht. Momenteel wordt er met water geblust.

Er zijn permanente metingen van de schadelijke stoffen in de lucht. Op basis van deze metingen is beslist tot een evacuatie van zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 km rond de plaats van het incident (het westelijk deel van Luithagen + alles tussen het Leopolddok en ten zuiden van het Churchilldok, inclusief alles rond het 6e Havendok).

Er werden verhoogde waarden gemeten in de directe nabijheid van het incident. Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio worden gestremd, zo is de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in Ekeren, Stabroek en Kapellen. Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt (prikkende ogen of hoest), dan gaat u best op medische controle.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om de brand onder controle te krijgen.

Wie vragen heeft, kan vanaf 7.30 uur terecht op het contactnummer 1771.

Zware bedrijfsbrand bij Beerens in Aartselaar.

Donderdag 2 augustus woedde er een zware bedrijfsbrand bij garage Beerens aan de A12 in Aartselaar. De dikke zwarte rookwolk was kilometers ver te zien, foto genomen op circa 20 km afstand in Merksem. Het begin van de brand werd 45 km verder ook opgemerkt door onze brandtorenwachter Bert vanop de brandtoren in de Kalmthoutse heide.. De brandweer van de brandweerzone Rivierenland was massaal ter plaatse. Brandweer Zone Antwerpen leverde uitgebreide bijstand aan de collega’s van Hulpverleningszone Rivierenland. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd in Aartselaar. Om de hulpdiensten niet te hinderen werd geadviseerd om de omgeving te vermijden. De A12 was in beide richtingen versperd. Autobestuurders werd aangeraden om de ventilatie uit te schakelen. De brandweer adviseerde alle omwonenden om ramen en deuren dicht te houden zodat de rook niet binnen kon. De schade aan het bedrijf is enorm. Een brandweerman en een medewerker van het bedrijf raakten lichtgewond. Iets voor 20h30 was de brand onder controle en werd de A12 in beide richtingen weer vrijgegeven. Brandexperts onderzoeken de oorzaak van de brand.
© Louis Van Looy
Foto © Robby Keirsmaekers

De Civiele bescherming neemt niet deel aan de festiviteiten van 21 juli 2018

De vakbondsafvaardigingen van de Civiele bescherming hebben beslist om niet deel te nemen aan de Nationale Feestdag van 21 juli 2018 als reactie op de hervorming van hun dienst. De FOD Binnenlandse Zaken neemt kennis van deze beslissing.

Gezien de verdiensten van zijn personeel, betreurt de FOD Binnenlandse Zaken de afwezigheid van de Civiele bescherming. De Nationale Feestdag zet deze vrouwen en deze mannen in de kijker die elke dag voor België werken en valoriseert de capaciteiten, de expertise en het werk van de leden van de civiele en militaire diensten. De autoriteiten en de bevolking zijn aanwezig om hen te ontmoeten en hen te bedanken voor hun inzet in een officiële en tegelijk feestelijke context. De Civiele bescherming was er helemaal op zijn plaats geweest.

Na jaren van onzekerheid wordt de hervorming van de Civiele bescherming geconcretiseerd. De opwaardering van het administratief en geldelijk statuut is vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De selectie van het personeel van de twee eenheden, Crisnée en Brasschaat, begint in september. Op 1 januari 2019 wordt de Civiele bescherming een meer gespecialiseerde, performantere en modernere reddingsdienst, erkend voor zijn complementaire expertise binnen de civiele veiligheid. Deze bestaat uit twee niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau.

Bron: 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid

Archieffoto

Zware brand in twee loodsen op het vliegveld van Brasschaat.

 

Woensdagochtend 18 juli brak er brand uit in twee loodsen op het vliegveld van Brasschaat. In de loodsen stonden oude zweefvliegtuigen opgesteld. De brandweerposten van Brasschaat en Kapellen kwamen massaal ter plaatse om hulp te bieden, eveneens snelden verschillende posten van de Zone Rand ter hulp met hun watertankwagens. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar kon niet vermijden dat het gebouw zware schade opliep. Het dak was voorzien van golfplaten waar vermoedelijk asbest is vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend deze wordt verder onderzocht door de branddeskundige.

Foto’s © jesse veraart

Meer foto’s vindt U op de 112Antwerpen Facebook pagina

Dronken bestuurster gaat door het lint in Berchem

 

In de Jos Ratinckxstraat in Berchem zorgde een dronken bestuurster dinsdagnamiddag voor heel wat ophef. De vrouw van 36 was met haar wagen frontaal ingereden op een geparkeerd voertuig toen ze vanuit de Flor Alpaertstraat aan hoge snelheid de Jos Ratinckxstraat indraaide. Door de impact werden twee andere geparkeerde voertuigen beschadigd. Na de botsing probeerde ze zich uit de voeten te maken. Een agente die toevallig passeerde, verwittigde haar collega’s en wilde het vluchtmisdrijf voorkomen, waarop de vrouw zich hevig verzette. Samen met omstaanders kon de agente de dame in bedwang houden tot er een interventiepatrouille ter plaatse kwam. De dame legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken en ze werd overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan voor ontnuchtering en verhoor.

Bron LPA

Archieffoto