• 5:41 am
  • donderdag
  • 02/04/2020

Auteur: Yves Verhaert

Na Ciara is het de beurt aan storm Dennis…

Ook dit weekend worden we opnieuw getrakteerd met stormachtig weer. Na de doortocht van Ciara vorige week is het nu de beurt aan het – weliswaar zwakkere – broertje Dennis. Het waait met momenten vrij stevig met windstoten tot 100km/u. Het hoogtepunt van Dennis wordt echter voor de Kempen verwacht rond 18u. Zo laat ook het brandweerkorps van Mol (BWZ Kempen) optekenen de situatie voorlopig onder controle te hebben. Oproepen blijven voorlopig beperkt tot wat afgewaaide dakpannen, afgeknakte takken en omgewaaide bomen. In de Spinnerstraat in Dessel overleefde een eekhoorntje de val van de boom waar het diertje zich in bevond niet.

Tekst: © Yves Verhaert – 112Antwerpen.com

Foto’s: © Yves Verhaert – 112Antwerpen.com

Grootse rampoefening op Campus Vesta

Afgelopen zaterdag vielen gewapende mannen het provinciaal opleidingscentrum Campus Vesta te Emblem binnen. De school biedt opleidingen aan voor zowel brandweer als politie maar ook in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH). Op het moment van de inval waren er dan ook opleidingen bezig!

De mannen begonnen in het wilde weg te schieten en stichtten ook brand in het gebouw.

Bovendien lieten ze een rugzak met een chemisch product achter.

De politie werd gealarmeerd en was dan ook snel ter plaatse. Hierbij werd de AMOK-procedure opgestart die erop gericht is om zo snel mogelijk potentieel (vuur)wapengevaarlijke personen te neutraliseren en het aantal slachtoffers te beperken.

Gezien het mogelijks hoge aantal slachtoffers kwamen ook de hulpdiensten massaal opzetten.

De voorlopige balans komt uit op 10 dodelijke slachtoffers en een 35-tal gewonden. Alle daders werden gevat maar slechts één ervan overleefde uiteindelijk het incident.

Waarschijnlijk heeft u van dit incident niets in de nieuwsberichten vernomen?

Het was dan ook het realistische scenario van de jaarlijkse, grote rampoefening op Campus Vesta als afsluiter van de postgraduaatsopleiding Rampenmanagement van de Campus!

Met dergelijke multidisciplinaire oefeningen leren ook zowel hulpdiensten als ordediensten op elkaar inspelen om adequaat te kunnen reageren in real-life situaties.

Grote moeilijkheid bij deze oefening was dat het hier om een schietpartij ging (met dan ook nog chemische contaminatie als extraatje) waardoor de hulpdiensten – tegen hun natuur in – een afwachtende houding moesten hanteren.

De oefening verliep niet volledig foutloos maar uit deze fouten trekt men uiteraard lessen en kan er – waar nodig – bijgeschaafd worden bij volgende oefencases…

Bekijk hier de VOLLEDIGE fotoreportage van meer dan 150 foto’s…

Verslag en foto’s:  © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Uitslaande chaletbrand in Mol

Vanavond moest Brandweer Mol (HVZ Kempen) omstreeks 20u uitrukken voor een uitslaande chaletbrand aan de Sint-Janstraat te Mol. Het waren voorbijgangers die op de hevige rookontwikkeling afkwamen en hierdoor de brandende chalet ontdekten. De rookpluim was zelfs op enkele kilometers afstand zichtbaar. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de houten chalet al nagenoeg volledig door het vuur verteerd. Er zat niets anders meer op dan de brand gecontroleerd te laten uitbranden en verdere uitbreiding naar een naastgelegen chalet te voorkomen. Even was er een tekort aan bluswater maar de brandweer kon dan ook dankbaar gebruik maken van de aanwezige visvijver.

© Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Droogkast vat vuur in Retie

Vanavond moest de brandweer van Brandweerzones Taxandria (Post Turnhout) en Kempen (Posten Mol, Geel en Balen) uitrukken voor een droogkast die vuur had gevat in Kinschot te Retie. Toen de brandweer ter plaatse kwam woedde de brand nog vrij hevig. De brandweer kreeg het vuur echter snel onder controle waardoor de schade dan ook beperkt bleef tot de wasplaats zelf.

Verslag en foto’s: © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Autorit eindigt in gracht te Retie

De bestuurster van een kleine personenwagen merkte vanavond te laat een lichte bocht in de Molendijk te Retie op. De wagen raakte van de weg en kwam ondersteboven in de gracht terecht. Op die plek is de baan bovendien slecht verlicht. Aangezien de twee inzittenden niet op eigen kracht het voertuig konden verlaten kwam de brandweer ter plaatse voor een technische ontzetting. Beide dames werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Verslag en foto – ©Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Camionette brandt volledig uit te Dessel

Toen een Nederlandse aannemer na zijn dagtaak huiswaarts keerde merkte hij plots in de zekeringkast van zijn camionette een stevige rookontwikkeling op. Op dat moment reed de aannemer in het centrum van Dessel. Ondanks het feit dat er ondertussen reeds vuur onderaan de wagen zichtbaar was besloot de man toch nog verder te rijden. Dit om te vermijden dat de brandende bestelwagen extra schade zou berokkenen in de dichtbebouwde hoofdstraat. Een 500-tal meter verder moest de wagen omwille van de inmiddels uitslaande brand toch noodgedwongen aan de kant. Bij aankomst van de brandweer was de camionette en de aangekoppelde aanhangwagen reeds volledig verteerd door het vuur.

 

Verslag en foto’s   © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

 

Onderzoekstraject naar de “brandweer van de toekomst”

Hulpdiensten zijn genoodzaakt om te evolueren en te moderniseren om antwoord te kunnen bieden bij incidenten in een continu veranderende maatschappij. Daarom investeert Brandweer Zone Antwerpen (BZA) niet alleen in modern materiaal en een doorgedreven opleiding voor haar hulpverleners maar ook in onderzoek. De brandweerzone ging dan ook de samenwerking aan met Antwerp Management School (AMS) voor een vierjarig onderzoekstraject. Het AMS is als kennis- en onderzoeksinstituut heel actief in toepassingsgerichte studies naar belangrijke fenomenen in een stedelijke omgeving.

Dit onderzoek is dan ook het allereerste grootschalige, multidisciplinair onderzoek naar “de brandweer van de toekomst”!

Het resultaat van dit onderzoek moet eender welk brandweerkorps in staat stellen om zich voor te bereiden op iedere uitdaging die de snel evoluerende maatschappij met zich meebrengt.

“Als grootste professionele brandweerkorps van het land en dit in een stad met zowel haven als petrochemie en hierdoor met specifieke uitdagingen voor veiligheids- en hulpdiensten, moet Antwerpen voortrekker blijven op het vlak van innovatie!”, aldus burgemeester en zonevoorzitter Bart De Wever.

Met dit onderzoek hoopt Maj. Bert Brugghemans, commandant van BZA, antwoord te krijgen op vragen hoe incidenten effectiever aangepakt kunnen worden. Hoe de samenwerking op interventie met verschillende hulpdiensten nog vlotter kan verlopen maar vooral hoe men de gezondheid en het welzijn van de medewerkers optimaal kan beschermen.

“Het is de eerste maal dat er een dergelijke, grootschalige multidisciplinaire studie over de werking van de brandweer wordt opgezet”, zegt vice-decaan Steven De Haes van AMS. Er zal onderzoek verricht worden door een tiental aparte onderzoeksprojecten zowel op drie niveaus (individueel, korpsniveau en op de brandweer als structuut) maar ook op drie domeinen (leiderschap, ontwerp en bestuur, en technologie en organisatie).

Bij dit onderzoek zal men ook meerdere partners zoals andere hulpverleners, overheden, andere brandweerkorpsen maar ook de havengemeenschap en diverse bedrijven betrekken.

BZA demonstreerde als toemaatje ook haar interventiecontainers die voorzien zijn van specifiek materiaal naargelang de interventie waarvoor ze ingezet worden.

Zo bevat de “milieucontainer” een heel gamma aan materiaal om bv. de rijweg na groot ladingverlies of ongeval snel te reinigen.

Het “gewoon” blussen van een brand volstaat heden niet meer! Men verwacht van de brandweer dat er zo weinig mogelijk nevenschade ontstaat door overvloedig bluswater of rook. Met nieuwe grootdebiet ventilatoren kunnen grote gebouwen maar ook bv. tunnels sneller rookvrij gemaakt worden. Het is uiteraard ook veiliger werken als het blussen kan gecombineerd worden met ventilatie. Een container met een groot aanbod aan diverse ventilatiemiddelen staat hiervoor ter beschikking.

Uit eerdere incidenten, zoals de explosie op de Paardenmarkt in Antwerpen begin dit jaar, blijkt dat “Search and Rescue” duidelijk ook tot het takenpakket van de brandweer hoort. Met het materiaal in de “technische container” is BZA klaar voor incidenten van grotere omvang!

 

 

Verslag   © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Info en foto’s – Brandweer Zone Antwerpen

Lokale politie van PZ Balen-Dessel-Mol opent de deuren voor het grote publiek

De lokale politie van Politiezone Balen-Dessel-Mol opende vandaag de deuren voor het grote publiek. Het was voor de bevolking – hopelijk – de eerste kennismaking met het nieuwe hoofdkantoor, gelegen aan de Guido Gezellestraat in Mol. Het kantoor werd namelijk heel recent, begin december 2017, officieel ingehuldigd door minister Jan Jambon en huisvest nu alle politiediensten op één locatie waar deze vroeger verspreid waren over het Molse grondgebied. Voor het ontwerp van dit opvallende politiekantoor werd een wedstrijd uitgeschreven. Op basis van zowel architectuur als functionaliteit en uiteraard de kostprijs viel de keuze op de LAVA-architecten uit Leuven als winnaar.

De politiezone telt 140 medewerkers waarvan 80% in het operationeel kader.

Van de 10.447 meldingen via 101 of het zonaal onthaal in het hoofdkantoor in 2017 kwamen de interventieploegen effectief 6.580 keer ter plaatse, meestal in het kader van noodsituaties, verkeer en moeilijkheden tussen personen.

De politiezone levert ook versterking aan andere zones in het kader van ordehandhaving. Zo worden er manschappen geleverd voor bv. grote muziekfestivals en risicovolle voetbalwedstrijden.

 

De talrijk opgekomen toeschouwers werden vandaag getrakteerd op verschillende demonstraties van de interventieploegen, de fietspatrouille en de hondenteams. Verschillende infostanden gaven een extra kijkje op de werking van het korps. Ook de federale politie tekende present met haar cavalerie en het waterkanon.

De durvers konden dan weer aan den lijve ondervinden wat het overkop gaan met een wagen doet met de inhoud van de maag…

 

 

Verslag en foto’s © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.be

Info: lokale politie Balen-Dessel-Mol

 

Klik HIER voor het volledige fotoverslag…

 

Complex verkeersongeval als scenario van rampenoefening op Campus Vesta

Vandaag organiseerde men op Campus Vesta opnieuw een groots opgezette rampenoefening. Deze jaarlijkse oefeningen staan met stip genoteerd in de agenda van al wie met hulpverlening te maken heeft. Ook dit jaar is de oefening opnieuw het sluitstuk van de opleiding Rampenmanagement van Campus Vesta.

Een complex verkeersongeval geldt als scenario van deze oefening. Een vrachtwagen geladen met vloeibare gassen raakt betrokken in een aanrijding met meerdere wagens en een bus met ruim dertig passagiers. De inhoud van de vrachtwagen begint tot overmaat van ramp te lekken en vormt een extra bedreiging voor zowel slachtoffers als hulpverleners. Hulpdiensten staan in voor de snelle evacuatie van de vele gekwetsten als bewoners van een nabijgelegen RVT.

 

Verslag en foto’s     © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Bekijk via deze link de VOLLEDIGE fotoreportage (+ 200 foto’s)

 

Vrachtwagenchauffeur overleden in vrachtwagen te Retie

Vanmiddag kwam men op het bedrijventerrein van een transportfirma in Retie uit op het levenloos lichaam van een 50-jarige vrachtwagenchauffeur. De man – van Bulgaarse afkomst – bracht het weekend door in de cabine van zijn vrachtwagen. Het waren de eigen collega’s die de lugubere ontdekking deden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar konden niet meer dan het overlijden vaststellen. Uit de eerste vaststellingen lijkt alles te wijzen naar een natuurlijk overlijden wat weliswaar nog bevestigd dient te worden door de wetsdokter.

 

Verslag © Yves Verhaert – www.112Antwerpen.com

Archieffoto