• 6:25 am
  • donderdag
  • 02/04/2020

Vijf voertuigen in beslag genomen tijdens Varuna-actie

Dit weekend spoorde KALI-team in samenwerking met de douane opnieuw naar bestuurders met hoge openstaande geldboetes. Het plukteam confronteert de eigenaars met hun openstaande boetes, wie niet kan betalen, verliest zijn wagen. In totaal werd voor meer dan 15 600 euro aan openstaande boetes geïnd. Vijf voertuigen werden in beslag genomen omdat hun eigenaars in totaal 96 000 euro aan achterstallige boetes hadden verzameld en niet konden betalen.

Minderjarige gearresteerd na vandalisme in oudejaarsnacht.

Het onderzoeksteam jongerencriminaliteit van de Antwerpse lokale recherche heeft een minderjarige geïdentificeerd voor beschadigingen aan een pand aan de Lakborslei in Deurne tijdens de bewogen oudejaarsnacht. De betrokkene werd gisteren tijdens schooltijd opgehaald. Hij gaf toe dat betrokken was bij de vernielingen in de nacht van 31 december op 1januari. Na zijn verhoor werd de jongen van 14 jaar voor de jeugdrechter voorgeleid. .Die heeft beslist om de jongere gepaste maatregelen op te leggen in het kader van het jeugddelinquentierecht. 

Voor de feiten aan een kantoorgebouw aan de Lakborslei kon dankzij een tip een verdachte geïdentificeerd worden.

Het onderzoek naar tal van andere feiten tijdens de oudejaarsnacht gaat onverminderd verder. We beschikken over heel wat beeldmateriaal van overlast op het openbaar domein en vernielingen. Toch blijven extra beelden van particuliere camera’s, gsm’s … welkom. Vooral in verband met de brandstichting op het Majoor Maelfaitplen, kan de politie nog hulp gebruiken. 
Na onze open oproep naar informatie en beelden kwamen zeven meldingen binnen bij de Blauwe Lijn. Eén van de tips leidde ons naar de minderjarige. Beschik jij over beelden waarop verdachten van zware (overlast)feiten te zien zijn? Neem dan contact op met de Blauwe Lijn van Politie Antwerpen op 0800 123 12. Daar worden jouw gegevens genoteerd. Om onze systemen niet nodeloos te belasten, vragen we om geen beelden rechtstreeks naar politie te mailen zolang de speurders van de lokale recherche geen contact met je hebben opgenomen.

officiële opening kazerne post Wilrijk.

vanmorgen werd de kazerne post Wilrijk van Brandweer Antwerpen symbolisch officieel geopend door burgemeester Bart de Wever, hoewel deze sinds januari 2019 reeds in gebruik is. Brandweer Zone Antwerpen werkt al jaren aan een betere spreiding van de kazernes over haar beschermingsgebied om zo de aanrijtijden drastisch te verkorten. Uit de screening van de aanrijtijden bleek immers dat er nood is aan een extra kazerne in het zuidelijk deel van het beschermingsgebied. Met deze Post Wilrijk zijn de inwoners, bedrijven, bezoekers en bezoekers in de zuidelijke rand van de stad dus sneller geholpen. Dat blijkt al uit de eerste statistieken die konden opgemaakt worden na enkele maanden proefdraaien.

burgemeester Bart de wever en zonecommandant Bert Brugghemans

De nieuwe kazerne is al even in gebruik. Nu de meeste details afgewerkt zijn, vindt Brandweer Zone Antwerpen het de hoogste tijd om het gebouw ook officieel in te huldigen. “Daarbij zijn de bewoners van de straten rond de kazerne vandaag onze vips”, vertelt zonecommandant Bert Brugghemans. “Als de brandweer zich in je buurt vestigt, heeft dat natuurlijk enkele gevolgen. We zijn blij dat de buren samen met ons nadenken over hoe we dat best aanpakken.” 

Burgemeester De Wever knipt symbolisch de ketting door voor de opening van de kazerne

Na nieuwe brandweerposten voor Antwerpen-Noord, Berendrecht en de Sint-Jacobsmarkt zetten we nu een belangrijke stap voor de zuidelijke districten,” legt burgemeester en zonevoorzitter Bart De Wever uit. “De brandweerkazerne hier aan de Jules Moretuslei is duurzaam en efficiënt.

Dankzij deze nieuwe kazerne zullen Wilrijkenaars en Hobokenaars veel sneller en dus beter geholpen worden bij incidenten.”In de eerste 11 maanden dat de brandweer vanuit Wilrijk uitrukt, waren er al zo’n 1 700 oproepen. Daarbij zijn de brandweerwagens gemiddeld zo’n twee minuten sneller ter plaatse in de districten Wilrijk en Hoboken. “Dat lijkt misschien weinig, maar bij brand zijn dit de twee belangrijkste minuten van je leven.” zegt Brugghemans.

De opvallende kazerne is een ontwerp van Happel Cornelisse Verhoeven architecten en laat een herkenbaar en functioneel gebouw zien. De gevel in rode baksteen refereert naar de industriële architectuur van brandweerkazernes van weleer en is ook terug te vinden bij de huizen in de buurt. De grote ramen in de poorten geven de wijk een inkijk in de brandweerkazerne. Het gelijkvloers met werkruimtes is functioneel en robuust uitgewerkt in beton. De bovengelegen verdiepingen met kantoorfunctie en de woonetage worden uitgevoerd in massief hout wat een meer huiselijk karakter creëert. 

De nieuwe brandweerkazerne is ook een duurzaam gebouw, met optimaal gebruik van hernieuwbare energie dankzij een zonneboiler, warmtepomp, PV-panelen op het dak en een systeem voor waterrecuperatie. AG VESPA (Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen) was hier gedelegeerd bouwheer voor Brandweer Zone Antwerpen.

Arrestatie-eenheid politie antwerpen zet Emergency Response Teams op moto in

Politiezone Antwerpen heeft de arrestatie-eenheid uitgebouwd met een emergency response team dat zich verplaatst met een moto (ERT-M). Dat team zal een snel antwoord kunnen bieden bij gevaarlijke situaties waar het niet evident is om met een interventiewagen ter plaatse te komen. Het team is de voorhoede van de gekende snelleresponsteams. 

Bij evenementen in de stad is het gebruikelijk dat de evenementenzone autovrij gemaakt wordt. Om de veiligheid van de bezoekers aan een evenement te waarborgen, worden verschillende zones door middel van barrières afgesloten voor voertuigen. Die versperringen bemoeilijken echter ook de doorgang voor hulpdiensten. Bovendien neemt de verkeersdrukte in de stadskern toe en stimuleert de stad door de weginrichting het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets of de step. Deze maatregelen bemoeilijken de tussenkomst van onder meer de snelleresponsteams. Een aanvullend team op de moto dringt zich op.

Voorhoede snelleresponsteams

Bij incidenten zal het emergency response team op de moto (ERT-M) snel ter plaatse geraken. Het team op de moto zal de voorhoede zijn van en ondersteuning bieden aan de snelleresponsteams. Een ERT-M rijdt steeds uit met minstens twee duo’s. In het straatbeeld wil dat zeggen dat het team altijd minimaal met twee moto’s onderweg is.

Herkenbaarheid

Ten minste een van de leden zal uitgerust zijn met een specifiek (lang) vuurwapen. ERT-M zal te herkennen zijn aan het functioneel grijs-zwarte uniform met opdruk ‘POLITIE’.

Inzet

Het emergency response team op de moto (ERT-M) zal ingezet worden in strikt afgelijnde zones, zoals bijvoorbeeld bij evenementen waar er sprake is van een verhoogde dreiging. In principe zullen ze niet ingezet worden voor dagelijkse patrouilles. De teams zijn zeer zichtbaar en herkenbaar. Hun aanwezigheid zal een ontradend effect hebben op wie slechte bedoelingen heeft. Bij een acute dreiging, zullen de ERT-M’s op een snelle manier gespecialiseerde steun ter plaatse brengen. Bij aankomst van het snelleresponsteam zullen beide eenheden samenvloeien en één of meerdere tactische responsteams vormen.

Training

Om het team op te leiden, zocht Politie Antwerpen nationaal naar geschikte trainingen. Gezien het specifieke karakter van het team, werd in ons land geen geschikte opleiding  gevonden. Dankzij het samenwerkingsprotocol met de politie van Singapore (SPF), konden drie leden van de Antwerpse arrestatie-eenheid een training volgen bij de SPF. Later werden ze erkend instructeur waardoor zij de tactische trainingen konden organiseren voor de eigen teamleden. 

68 knallers op zak.

Een patrouille van het wijkteam Stuivenberg hoorde afgelopen zaterdag verschillende knallen. De inspecteurs gingen op zoek naar de bron. Ze zagen hoe twee jongeren bommetjes gooiden, onder meer in de richting van huizen in de buurt. Gezien het lawaai dat ze veroorzaakten en het gevaar op beschadigingen werden de twee aangesproken. Maar dat was niet naar de zin van de kerels, en zij zetten het op een lopen. Na een achtervolging te voet kon één van de twee gevat worden. De 18-jarige werd naar het kantoor gebracht voor verder onderzoek. Hij had nog 68 bommetjes in verschillende vormen op zak. Ze werden in beslag genomen en ze zullen volgens de opgelegde voorschriften vernietigd worden.

Taxi zonder vergunningen

Het voorbije weekend werden er door de verkeerspolitie controles gehouden in de omgeving van de Scheldekaaien, de Oudeleeuwenrui en het Eilandje. Aan het Falconplein werd iemand opgemerkt die anderen aansprak en zo met hen naar z’n auto wandelde. Blijkbaar werd er een prijs afgesproken voor transport naar het Centraal Station. De bestuurder reed met een privé-voertuig, had geen medisch onderzoek ondergaan, beschikte niet over een taxibrevet, geen correcte keuring en verzekering voor het vervoer van personen … Het voertuig werd op vraag van het parket in beslag genomen. De bestuurder was op de koop toe ook onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Straatdealer gearresteerd in Deurne.

Tijdens een actie tegen straatdealen in Deurne Noord controleerde het wijkondersteuningsteam van Oost zaterdag een man van 19 jaar. Hij hield zich verdacht op in de omgeving van de Frank Craeybeckxlaan. Tijdens het korte toezicht dat volgde, kon de politie vaststellen dat iemand drugs bij de verdachte kwam kopen. Toen de politie wilde overgaan tot controle zette de verdachte het op een lopen. Na een korte achtervolging werd hij ingerekend. Hij gedroeg zich weerspannig en wilde niet met het onderzoek meewerken. Uiteindelijk werden er acht dosissen cannabis, cash geld en twee mobiele telefoons op de man gevonden. Bij hem thuis werd een huiszoeking gedaan waar ook nog een grotere som geld, dat verstopt zat, gevonden werd. Tijdens de arrestatie raakten enkele inspecteurs lichtgewond. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden. De afnemer kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 euro.

09/12/2019

Multidisciplinaire oefening Stayin’ Connected inzake terroristische CBRNe-dreigingen en de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologie

Dinsdag 26 november 2019 vond op het terrein van de Civiele Bescherming te Brasschaat de oefening Stayin’ Connected plaats. Er werd een terroristisch incident met biologische stoffen gesimuleerd in een fictieve buitenlandse context. De oefening was georganiseerd om de gespecialiseerde capaciteiten voor CBRNe incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven) te trainen op bijzondere omstandigheden, alsook om de onderlinge informatie- en communicatiemogelijkheden te testen.

Het scenario van de oefening was een biologische terroristische dreiging tijdens een fictief winterfestival Connect, waardoor het communicatienetwerk in de regio oververzadigd was. Gespecialiseerde diensten moesten interveniëren om een verdachte locatie te onderzoeken en gepaste acties te ondernemen. Dit bijzondere scenario vroeg om uitgebreide technische tests van gespecialiseerde communicatie- en beeldvormingstechnologie en de ontplooiing van een logistieke Base of Operations.

Voor de oefening werden in totaal 75 personen ingezet van het B-LiFE-Consortium en gespecialiseerde diensten van de Federale Politie, Defensie en de Civiele Bescherming, alsook het CBRNe Expertisecentrum van het Nationaal Crisiscentrum. De specifieke combinatie van gespecialiseerde teams was een primeur voor België. 

Voorts woonden een 50-tal waarnemers en VIP’s de oefening bij om de operationele en beleidsmatige uitdagingen op het vlak van CBRNe en telecommunicatie nader te evalueren. De oefening kon rekenen op de waardevolle inbreng van experten uit België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, de Europese Unie en de NAVO.

Jorn Bronselaer, werkzaam bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid en algemeen coördinator van de oefening: “Met deze oefening wordt voortgebouwd op de oefening BioGarden op 19 juni 2018 op het militair domein in Peutie. Doelstelling was nu om de resultaten van toen te verankeren en de lessons learned verder uit te werken. De oefening is een opportuniteit om samen de interoperabele paraatheid voor complexe situaties te versterken. De procedures, technologieën en systemen worden zo verder geoptimaliseerd via needs-based innovatie voor ontplooiing in het binnen- en buitenland. Bij de debriefing worden werkpunten geïdentificeerd om de training en de integratie verder te verbeteren. Cruciaal is de onderlinge awareness inzake de werkwijzen en expertises van de betrokken actoren te verhogen en deze gezamenlijke oefening werd dan ook sterk geapprecieerd.“ 

De oefening sluit aan op de Europese projecten GIFT (Generic Integrated Forensic Toolbox), H2020-eNotice (European Network of CBRN Training Centers) en ESA/B-LiFE (Biological Light Fieldable Laboratory System. Bij deze oefening was het B-LiFE-Consortium verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie- en situatieanalyse-middelen (via Telecommunication Emergency Node (TEN) dat satellietcommunicatie, TETRA/ASTRID, LTE, WiFi en aardobservatie via Copernicus en GNSS-Galileo integreert).

Terroristische online propaganda internationaal aangepakt onder leiding van Belgisch gerecht en politie.

Sinds 21 november 2019 loopt een internationale actie om de IS-propagandamachine stil te leggen. België heeft hierin de leiding en werkt samen met verschillende andere landen, Europol en Eurojust. Een belangrijk aantal communicatiekanalen werd reeds afgesloten. In totaal werden meer dan 26.000 topics verwijderd, waaronder video’s, publicaties, groepen en accounts op sociale media.
IS is één van de terroristische organisaties die een robuuste, complexe en anonieme online-infrastructuur uitbouwde. Naast hun militaire activiteiten op het slagveld in onder andere Syrië en Irak en de aanslagen op Europees grondgebied, voeren zij ook strijd op het wereldwijde web.Deze propaganda-activiteiten zijn rechtstreeks te linken aan de radicalisering van Europese burgers, het opeisen en ondersteunen van diverse aanslagen op Europees grondgebied en het faciliteren van ‘vertrekkers’.
Ook België is niet gespaard gebleven van de gevolgen van deze propagandastrijd:-    De aanslagen in ons land werden opgeëist in publicaties van iS.
–    Geradicaliseerde Belgen hadden toegang tot deze propaganda
–    De link tussen terrorisme en de propaganda-activiteiten komt in diverse onderzoeken naar voren
In de bestrijding van IS is het dan ook van belang hun propagandamachine stil te leggen. In dit kader zijn er al meerdere internationaal gecoördineerde acties geweest:-    In augustus 2016 was er een eerste aanval tegen de mobiele app en webinfrastructuur van Amaq (de nieuwsdienst van IS)
–    In juni 2017 was er een tweede aanval onder leiding van de Spaanse Guardia Civil, met steun van Europol en de Verenigde Staten, waarbij hun webinfrastructuur verder ontmanteld werd en ook servers in beslag werden genomen
–    In april 2018 werd, onder leiding van het Belgische federaal parket samen met de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en ondersteund door Europol, een harde slag toegebracht aan hun webinfrastructuur, waardoor de terroristen moesten terugvallen op de gewone sociale media en online dienstenaanbiedersOp 21 november 2019 is er een nieuwe internationale actie opgestart onder leiding van de Belgische onderzoeksrechter gespecialiseerd in cybercrime en terrorisme en het federaal parket, die het onderzoek toegekend hebben aan de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. Het hoofddoel van deze actie is de huidige propagandastromen van IS stil te leggen.In totaal werden tijdens deze actie meer dan 26.000 topics verwijderd. Het betreft onder andere video’s, publicaties, groepen en accounts op sociale media.
Het spreekt voor zich dat dergelijke dossiers een internationale aanpak vragen. België kreeg hierbij de steun van Europol, Eurojust en verschillende buitenlandse politiediensten.Tijdens de actie gebeurde de coördinatie door de Belgische onderzoeksrechter, het federaal parket en de Federale Gerechtelijke Politie vanuit een commandopost bij Europol in Den Haag. Dankzij de speciale internetunit (IRU) van Europol werd er samengewerkt met verschillende online-dienstenaanbieders, zodat zij aan de IS gelinkte informatie of accounts van hun platform kunnen verwijderen.Het onderzoek is nog lopende.De belangrijke coördinatie door Europol, de uitstekende samenwerking tussen de verschillende landen en de bijstand van Eurojust hebben ertoe geleid dat, onder leiding van België, een zware slag is toegebracht aan het IS-propagandanetwerk.
 

5 huiszoekingen in onderzoek naar drugsbende.

Nadat in mei een straatdealer werd gevat, voerde het wijkondersteuningsteam van de regio West een onderzoek naar een mogelijke drugsbende. Dat resulteerde deze week in 5 huiszoekingen in Wilrijk, Hoboken en op het Kiel. Op één locatie werd cocaïne en verpakkingsmateriaal aangetroffen, op de andere locaties werden gsm-toestellen in beslag genomen. 3 verdachten, waarvan 1 minderjarige, worden voorgeleid, twee anderen werden verhoord. 2 verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Tijdens de huiszoekingen kreeg het WOT West bijstand van hun collega’s van de andere regio’s en van 3 drugshonden. 

Drugshond Racko van Lokale Politie Antwerpen foto © LPA